คุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร, คุณวิรัน ธรรมาพรณ์พิลาศ
ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด

/
/
/
คุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร, คุณวิรัน ธรรมาพรณ์พิลาศผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด

ประทับใจเทคนิคการสอนอย่างเป็นธรรมชาติให้เราสามารถเรียนจีนแบบธรรมชาติ การสอนของหล่าวซือทำให้เราเรียนได้อย่างรวดเร็ว  มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเข้าใจในตัวเอง มีความเข้าใจในภาษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับการใช้ภาษาจีนที่ใช้ที่เป็นภาษาในชีวิตประจำวันไปจนถึงภาษาจีนที่เป็นการเขียน  ทำให้เราเข้าใจได้หลายระดับในระหว่างการพูด หล่าวซือได้สอนให้พูดประโยคที่มีความหมายเดียวกันแต่ในรูปแบบประโยคที่ต่างกันและการเรียนที่เป็นการเรียนทบทวนคำศัพท์ที่ผ่านมาตลอดเวลา

เราค่อยๆซึมซับภาษาจีนแบบไม่รู้ตัว ทำให้สามารถเข้าใจภาษาจีนที่ได้ยินทั่วไป เช่น จากชาวจีนที่ผ่านไปมาในโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์  ซึ่งนำไปสู่การเข้าใจเรื่องราวอื่นนอกเหนือจากที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ