คุณมายด์

การที่ได้มาเรียนก็รู้สึกทำให้ได้คำศัพท์มากมายและสามารถนำพัฒนาได้ในหลักสูตรในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้น  จากที่ไม่ได้ภาษาจีนเลยก็ทำให้มีพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

รีวิวที่คุณอาจสนใจ