คุณมายด์

ความรู้สึกหลังจากได้เรียนกับหงหล่าวซือ อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือพัฒนาการของภาษาจีนที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะการออกเสียงให้ถูกต้อง พูดได้อย่างลื่นไหล การจับใจความ เทคนิคการฟังให้เข้าใจบริบทได้โดยที่ไม่ต้องรู้คำศัพท์ทุกคำ หล่าวซือได้แบ่งปันนให้อย่างเต็มที่และเทคนิคต่างๆ ที่หล่าวซือสอนมาสามารถนำไปใช้ได้จริง

ในขณะที่เรียนรู้สึกได้ว่าหล่าวซือตั้งใจสอนมากๆ 所以引发了我学汉语的兴趣!รู้สึกโชคดีมากๆ ที่ได้เรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ ขอบคุณหล่าวซือที่หยิบยื่นโอกาสให้ เวลาอ่านตัวอักษรจีนก็อ่านได้ดีขึ้น อ่านพินอินเองก็เช่นกัน

รู้สึกว่าพัฒนาในทุกด้าน มีความกล้าที่จะพูดภาษาจีนมากขึ้นอีกอย่างเลยคือเรื่องการเขียน ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะหล่าวซือจะคอยบอกหลักการเขียนให้ตลอด ประทับใจมากๆ และก็เชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าหล่าวซือจะทำให้หนูพัฒนาขึ้นได้อีกแน่ๆ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ