คุณปอปอ

ความรู้สึกหลังจากได้เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ มีความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าทางด้านภาษาจีนมากจากที่มีพื้นฐานมาแล้วบ้างเล็กน้อยเพราะเคยเรียนภาษาจีนในโรงเรียนมาตั้งแต่อนุบาลและมีการเรียนพิเศษสองสามที่ แต่ก็ไม่ได้ผลเท่ากับเรียนที่นี่เลย

เรียนที่นี่แล้วภาษาจีนพัฒนาในทุกทักษะ ทุกด้านจริงๆ ทั้งพูดคล่องขึ้น เขียนคล่องขึ้น ฟังเข้าใจ อ่านคล่องได้ใจความ แปลถูกต้องและจำตัวจีนได้แม่นยำ เพราะว่าที่นี่มีเทคนิควิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับที่อื่นซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าได้ผลดีมาก โดยในคาบเรียนหล่าวซือจะพาเราพูดประโยคต่างๆ ซ้ำๆ หลายๆ รอบมากๆ จนทำให้เราเกิดความเคยชิน และก็สามารถที่จะหยิบยกประโยคเหล่านั้นขึ้นมาพูดเมื่อต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลื่นไหล

อีกทั้งโครงสร้างประโยคต่างๆ ก็ไม่ต้องท่องจำเลย เพราะเราเกิดความเคยชินกับมันแล้วเวลาจะนำไปพูดหรือทำข้อสอบก็นำมาใช้ได้แบบเป็นธรรมชาติเลย ที่นี่ไม่ได้สอนให้เราพูดแค่ภาษาจีนระดับธรรมดาแต่จะสอนให้พูดภาษาจีนได้ในหลายระดับโดยมีทั้ง สำนวนจีน บทกลอนจีน คำคมจีนซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆ

ซึ่งผมไม่เคยเรียนมาก่อนเลยและที่สำคัญที่นี่ยังมีการสอนและฝึกในเรื่องของเซนส์ทางด้านภาษาจีนซึ่งเป็นอะไรที่ฝึกยากมาก และหงหล่าวซือก็ตั้งใจและใช้ใจสอนอยากให้ทุกคนเก่งจริง ถ้าเราตั้งใจหล่ะก็ผมรับรองเลยว่าไม่ได้แค่เป็นภาษาจีนแต่เก่งแน่นอนครับ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ