ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด X

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.xí 席
1. xí 席
2.xí 习
2. xí 习
3.xí 袭
3. xí 袭
4.xì 戏
4. xì 戏
5.xì 系
5. xì 系
6.xì 细
6. xì 细
7.xì 隙
7. xì 隙
8.xǐ 喜
8. xǐ 喜
9.xǐ 洗
9. xǐ 洗
10.xī 吸
10. xī 吸
11.xī 夕
11. xī 夕
12.xī 希
12. xī 希
13.xī 息
13. xī 息
14.xī 悉
14. xī 悉
15.xī 惜
15. xī 惜
16.xī 析
16. xī 析
17.xī 溪
17. xī 溪
18.xī 熄
18. xī 熄
19.xī 牺
19. xī 牺
20.xī 稀
20.xī 稀
21.xī 膝
21. xī 膝
22.xī 西
22. xī 西
23.xī 锡
23. xī 锡
24.xiá 峡
24. xiá 峡
25.xiá 狭
25. xiá 狭
26.xiá 霞
26. xiá 霞
27.xià 下
27. xià 下
28.xià 厦
28. xià 厦
29.xià 吓
29. xià 吓
30.xià 夏
30. xià 夏
31.xià 虾
31. xià 虾
32.xiā 瞎
32. xiā 瞎
33.xián 嫌
33. xián 嫌
34.xián 弦
34. xián 弦
35.xián 衔
35. xián 衔
36.xián 贤
36. xián 贤
37.xián 闲
37. xián 闲
38.xiàn 县
38. xiàn 县
39.xiàn 宪
39. xiàn 宪
40.xiàn 献
40. xiàn 献
41.xiàn 现
41. xiàn 现
42.xiàn 线
42. xiàn 线
43.xiàn 羡
43. xiàn 羡
44.xiàn 限
44. xiàn 限
45.xiàn 陷
45. xiàn 陷
46.xiàn 馅
46. xiàn 馅
47.xiǎn 显
47. xiǎn 显
48.xiǎn 险
48. xiǎn 险
49.xiān 仙
49. xiān 仙
50.xiān 先
50. xiān 先
51.xiān 掀
51. xiān 掀
52.xiān 纤
52. xiān 纤
53.xiān 鲜
53. xiān 鲜
54.xiáng 祥
54. xiáng 祥
55.xiáng 详
55. xiáng 详
56.xiàng 像
56. xiàng 像
57.xiàng 巷
57. xiàng 巷
58.xiàng 橡
58. xiàng 橡
59.xiàng 相
59. xiàng 相
60.xiàng 象
60. xiàng 象
61.xiàng 项
61. xiàng 项
62.xiǎng 享
62. xiǎng 享
63.xiǎng 向
63. xiǎng 向
64.xiǎng 响
64. xiǎng 响
65.xiǎng 想
65. xiǎng 想
66.xiāng 乡
66. xiāng 乡
67.xiāng 箱
67. xiāng 箱
68.xiāng 香
68. xiāng 香
69.xiào 孝
69. xiào 孝
70.xiào 效
70. xiào 效
71.xiào 校
71. xiào 校
72.xiào 笑
72. xiào 笑
73.xiǎo 小
73. xiǎo 小
74.xiǎo 晓
74. xiǎo 晓
75.xiāo 削
75. xiāo 削
76.xiāo 宵
76. xiāo 宵
77.xiāo 消
77. xiāo 消
78.xiāo 销
78. xiāo 销
79.xié 协
79. xié 协
80.xié 携
80. xié 携
81.xié 斜
81. xié 斜
82.xié 胁
81. xié 斜
83.xié 邪
83. xié 邪
84.xié 鞋
84. xié 鞋
85.xiè 卸
85. xiè 卸
86.xiè 屑
86. xiè 屑
87.xiè 械
87. xiè 械
88.xiè 泄
88. xiè 泄
89.xiè 泻
89. xiè 泻
90. Xiè 谢
90. xiè 谢
91.xiě 写
91. xiě 写
92.xiē 些
92. xiē 些
93.xiē 歇
93. xiē 歇
94.xìn 信
94. xìn 信
95.xīn 心
95. xīn 心
96.xīn 新
96. xīn 新
97.xīn 欣
97. xīn 欣
98.xīn 薪
98. xīn 薪
99.xīn 辛
99. xīn 辛
100.xíng 刑
100. xíng 刑
101.xíng 型
101. xíng 型
102.xíng 形
102. xíng 形
103.xíng 兴
103. xíng 兴
104.xìng 姓
104. xìng 姓
105.xìng 幸
105. xìng 幸
106.xìng 性
106. xìng 性
107.xìng 杏
107. xìng 杏
108.xǐng 醒
108. xǐng 醒
109.xīng 星
109. xīng 星
110.xīng 腥
110. xīng 腥
111.xióng 熊
111. xióng 熊
112.xióng 雄
112. xióng 雄
113. Xiōng 兄
113. xiōng 兄
114.xiōng 凶
114. xiōng 凶
115.xiōng 胸
115. xiōng 胸
116.xiù 秀
116. xiù 秀
117.xiù 绣
117. xiù 绣
118.xiù 袖
118. xiù 袖
119.xiù 锈 1
119. xiù 锈
120.xiǔ 朽
120. xiǔ 朽
121.xiū 休
121. xiū 休
122.xiū 修
122. xiū 修
123.xiū 羞
123. xiū 羞
124.xú 徐
124. xú 徐
125.xù 叙
125. xù 叙
126.xù 序
126. xù 序
127.xù 畜
127. xù 畜
128.xù 絮
128. xù 絮
129.xù 绪
129. xù 绪
130.xù 续
130. xù 续
131.xù 蓄
131. xù 蓄
132.xū 虚
132. xū 虚
133.xū 需
133. xū 需
134.xū 须
134. xū 须
135.xuán 悬
135. xuán 悬
136.xuán 旋
136. xuán 旋
137.xuǎn 选
137. xuǎn 选
138.xuān 宣
138. xuān 宣
139.xué 学
139. xué 学
140.xué 穴
140. xué 穴
141.xuè 血
141. xuè 血
142.xuě 雪
142. xuě 雪
143.xún 寻
143. xún 寻
144.xún 巡
144. xún 巡
145.xún 循
145. xún 循
146.xún 旬
146. xún 旬
147.xún 询
147. xún 询
148.xùn 训
148. xùn 训
149.xùn 讯
149. xùn 讯
150.xùn 迅
150. xùn 迅

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ