ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด S

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.sǎ 撒
1. sǎ 撒
2.sǎ 洒
2. sǎ 洒
3.sāi 塞
3. sāi 塞
4.sǎn 伞
4. sǎn 伞
5.sài 赛
5. sài 赛
6.sān 三
6. sān 三
7.sàn 散
7. sàn 散
8.sāng 丧
8. sāng 丧
9.sāng 桑
9. sāng 桑
10.sǎng 嗓
10. sǎng 嗓
11.sǎo 嫂
11. sǎo 嫂
12.sǎo 扫
12. sǎo 扫
13.sè 色
13. sè 色
14.sēn 森
14. sēn 森
15.shā 杀
15. shā 杀
16.shā 沙
16. shā 沙
17.shā 纱
17. shā 纱
18.shǎ 傻
18. shǎ 傻
19.shāi 筛
19. shāi 筛
20.shài 晒
20. shài 晒
21.shān 删
21. shān 删
22.shān 山
22. shān 山
23.shān 衫
23. shān 衫
24.shǎn 闪
24. shǎn 闪
25.shǎn 陕
25. shǎn 陕
26.shàn 善
26. shàn 善
27.shàn 扇
27. shàn 扇
28.shāng 伤
28. shāng 伤
29.shāng 商
29. shāng 商
30.shāng 裳
30. shāng 裳
31.shǎng 晌
31. shǎng 晌
32.shǎng 赏
32. shǎng 赏
33.shàng 上
33. shàng 上
34.shàng 尚
34. shàng 尚
35.shāo 捎
35. shāo 捎
36.shāo 烧
36. shāo 烧
37.shāo 稍
37. shāo 稍
38.shāo 梢
38. shāo 梢
39.sháo 勺
39. sháo 勺
40.shǎo 少
40. shǎo 少
41.shào 哨
41. shào 哨
42.shào 绍
42. shào 绍
43.shé 舌
43. shé 舌
44.shé 蛇
44. shé 蛇
45.shé 射
45. shé 射
46.shé 摄
46. shé 摄
47.shé 涉
47. shé 涉
48.shé 社
48. shé 社
49.shé 舍
49. shé 舍
50.shé 设
50. shé 设
51.shēn 伸
51. shēn 伸
52.shēn 婶
52. shēn 婶
53.shēn 深
53. shēn 深
54.shēn 申
54. shēn 申
55.shēn 身
55. shēn 身
56.shén 什
56. shén 什
57.shén 神
57. shén 神
58.shěn 审
58. shěn 审
59.shěn 沈
59. shěn 沈
60.shèn 慎
60. shèn 慎
61.shèn 渗
61. shèn 渗
62.shèn 甚
62. shèn 甚
63.shèn 肾
63. shèn 肾
64.shēng 升
64. shēng 升
65.shēng 声
65. shēng 声
66.shēng 牲
66. shēng 牲
67.shēng 生
67. shēng 生
68.shéng 绳
68. shéng 绳
69.shěng 省
69. shěng 省
70.shèng 剩
70. shèng 剩
71.shèng 圣
71. shèng 圣
72.shèng 盛
72. shèng 盛
73.shèng 胜
73. shèng 胜
74.shī 失
74. shī 失
75.shī 尸
75. shī 尸
76.shī 师
76. shī 师
77.shī 施
77. shī 施
78.shī 湿
78. shī 湿
79.shī 狮
79. shī 狮
80.shī 诗
80. shī 诗
81.shí 十
81. shí 十
82.shí 实
82. shí 实
83.shí 拾
83. shí 拾
84.shí 时
84. shí 时
85.shí 石
85. shí 石
86.shí 蚀
86. shí 蚀
87.shí 识
87. shí 识
88.shí 食
88. shí 食
89.shǐ 使
89. shǐ 使
90.shǐ 史
90. shǐ 史
91.shǐ 始
91. shǐ 始
92.shǐ 驶
92. shǐ 驶
93.shì 世
93. shì 世
94.shì 事
94. shì 事
95.shì 侍
95. shì 侍
96.shì 势
95. shì 侍
97.shì 士
97. shì 士
98. Shì 室
98. shì 室
99.shì 市
99. shì 市
100.shì 式
100. shì 式
101.shì 是
101. shì 是
102.shì 柿
102. shì 柿
103.shì 氏
103. shì 氏
104.shì 示
104. shì 示
105.shì 视
105. shì 视
106.shì 誓
106. shì 誓
107.shì 试
107. shì 试
108.shì 适
108. shì 适
109.shì 逝
109. shì 逝
110.shì 释
110. shì 释
111.shì 饰
111. shì 饰
112.shōu 收
112. shōu 收
113.shǒu 守
113. shǒu 守
114.shǒu 手
114. shǒu 手
115.shǒu 首
115. shǒu 首
116.shòu 兽
116. shòu 兽
117.shòu 受
117. shòu 受
118.shòu 售
118. shòu 售
119.shòu 寿
119. shòu 寿
120.shòu 授
120. shòu 授
121.shòu 瘦
121. shòu 瘦
122.shū 书
122. shū 书
123.shū 叔
123. shū 叔
124.shū 梳
124. shū 梳
125.shū 殊
125. shū 殊
126.shū 疏
126. shū 疏
127.shū 舒
127. shū 舒
128.shū 蔬
128. shū 蔬
129.shū 输
129. shū 输
130.shú 熟
130. shú 熟
131.shǔ 薯
131. shǔ 薯
132.shǔ 鼠
132. shǔ 鼠
133.shǔ 属
133. shǔ 属
134.shǔ 暑
134. shǔ 暑
135.shù 数
135. shù 数
136.shù 术
136. shù 术
137.shù 树
137. shù 树
138.shù 竖
138. shù 竖
139.shù 述
139. shù 述
140.shù 束
140. shù 束
141.shuā 刷
141. shuā 刷
142.shuǎ 耍
142. shuǎ 耍
143.shuāi 摔
143. shuāi 摔
144.shuāi 衰
144. shuāi 衰
145.shuǎi 甩
145. shuǎi 甩
146.shuài 帅
146. shuài 帅
147.shuài 率
147. shuài 率
148.shuān 拴
148. shuān 拴
149.shuāng 双
149. shuāng 双
150.shuāng 霜
150. shuāng 霜
151.shuǎng 爽
151. shuǎng 爽
152.shuí 谁
152. shuí 谁
153.shuǐ 水
153. shuǐ 水
154.shuì 睡
154. shuì 睡
155.shuì 税
155. shuì 税
156.shùn 顺
156. shùn 顺
157.shuō 说
157. shuō 说
158.sī 丝
158. sī 丝
159.sī 司
159. sī 司
160.sī 思
160. sī 思
161.sī 撕
161. sī 撕
162.sī 斯
162. sī 斯
163.sī 私
163. sī 私
164.sǐ 死
164. sǐ 死
165.sì 似
165. sì 似
166.sì 四
166. sì 四
167.sì 寺
167. sì 寺
168.sì 肆
168. sì 肆
169.sì 饲
169. sì 饲
170.sōng 松
170. sōng 松
171.sòng 宋
171. sòng 宋
172.sòng 诵
172. sòng 诵
173.sòng 送
173. sòng 送
174.sòng 颂
174. sòng 颂
175.sōu 搜
175. sōu 搜
176.sōu 艘
176. sōu 艘
177.sòu 嗽
177. sòu 嗽
178.sū 苏
178. sū 苏
179.sú 俗
179. sú 俗
180.sù 塑
180. sù 塑
181.sù 宿
181. sù 宿
182.sù 素
182. sù 素
183.sù 肃
183. sù 肃
184.sù 诉
184. sù 诉
185.sù 速
185. sù 速
186.suān 酸
186. suān 酸
187.suàn 算
187. suàn 算
188.suàn 蒜
188. suàn 蒜
189.suī 虽
189. suī 虽
190.suí 随
190. suí 随
191.suì 岁
191. suì 岁
192.suì 碎
192. suì 碎
193.suì 穗
193. suì 穗
194.sún 孙
194. sún 孙
195.sǔn 损
195. sǔn 损
196.sǔn 笋
196. sǔn 笋
197.suō 缩
197. suō 缩
198. Suǒ 所
198. suǒ 所
199.suǒ 索
199. suǒ 索
200.suǒ 锁
200. suǒ 锁

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ