ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด R

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.rán 然
1. rán 然
2.rán 燃
2. rán 燃
3.rǎn 染
3. rǎn 染
4.ràng 让
4. ràng 让
5.rǎng 嚷
5. rǎng 嚷
6.rǎng 壤
6. rǎng 壤
7.ráo 饶
7. ráo 饶
8.rào 绕
8. rào 绕
9.rǎo 扰
9. rǎo 扰
10.rè 热
10. rè 热
11.rě 惹
11. rě 惹
12.rén 人
12. rén 人
13.rén 仁
13. rén 仁
14.rèn 任
14. rèn 任
15.rèn 刃
15. rèn 刃
16.rèn 认
16. rèn 认
17.rěn 忍
17. rěn 忍
18.réng 仍
18. réng 仍
19.rēng 扔
19. rēng 扔
20.rì 日
20. rì 日
21.róng 熔
21. róng 熔
22.róng 绒
22. róng 绒
23.róng 荣
23. róng 荣
24.róng 融
24. róng 融
25.ròng 容
25. ròng 容
26.róu 揉
26. róu 揉
27.róu 柔
27. róu 柔
28.ròu 肉
28. ròu 肉
29.rǔ 乳
29. rǔ 乳
30.rǔ 辱
30. rǔ 辱
31.ruǎn 软
31. ruǎn 软
32.ruì 瑞
32. ruì 瑞
33.ruì 锐
33. ruì 锐
34.rùn 润
34. rùn 润
35.ruò 弱
35. ruò 弱
36.ruò 若
36. ruò 若

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ