ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด G

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.gāi 该
1. gāi 该
2.gǎi 改
2. gǎi 改
3.gài 概
3. gài 概
4.gài 溉
4. gài 溉
5.gài 盖
5. gài 盖
6.gān 干
6. gān 干
7.gān 竿
7. gān 竿
8.gān 甘
8. gān 甘
9.gān 杆
9. gān 杆
10.gān 肝
10. gān 肝
11.gǎn 赶
11. gǎn 赶
12.gǎn 敢
12. gǎn 敢
13.gǎn 感
13. gǎn 感
14.gǎn 秆
14. gǎn 秆
15.gāng 冈
15. gāng 冈
16.gāng 纲
16. gāng 纲
17.gāng 缸
17. gāng 缸
18.gāng 钢
18. gāng 钢
19.gāng 刚
19. gāng 刚
20.gǎng 港
20. gǎng 港
21.gǎng 岗
21. gǎng 岗
22.gàng 杠
22. gàng 杠
23.gāo 膏
23. gāo 膏
24.gāo 糕
24. gāo 糕
25.gāo 高
25. gāo 高
26.gǎo 稿
26. gǎo 稿
27.gǎo 搞
27. gǎo 搞
28.gào 告
28. gào 告
29.gē 胳
29. gē 胳
30.gē 搁
30. gē 搁
31.gē 哥
31. gē 哥
32.gē 鸽
32. gē 鸽
33.gē 歌
33. gē 歌
34.gē 割
34. gē 割
35.gé 革
35. gé 革
36.gé 隔
36. gé 隔
37.gé 阁
37. gé 阁
38.gé 格
38. gé 格
39.gè 各
39. gè 各
40.gě 葛
40. gě 葛
41.gè 个
41. gè 个
42.gēn 根
42. gēn 根
43.gēn 跟
43. gēn 跟
44.gěi 给
44. gěi 给
45.gēng 耕
45. gēng 耕
46.gèng 更
46. gèng 更
47.gōng 功
47. gōng 功
48.gōng 恭
48. gōng 恭
49.gōng 弓
49. gōng 弓
50.gōng 宫
50. gōng 宫
51.gōng 工
51. gōng 工
52.gōng 躬
52. gōng 躬
53.gōng 公
53. gōng 公
54.gōng 攻
54. gōng 攻
55.gǒng 巩
55. gǒng 巩
56.gòng 贡
56. gòng 贡
57.gòng 共
57. gòng 共
58.gòng 供
58. gòng 供
59.gōu 钩
59. gōu 钩
60.gōu 勾
60. gōu 勾
61.gōu 沟
61. gōu 沟
62.gǒu 狗
62. gǒu 狗
63.gòu 够
63. gòu 够
64.gòu 购
64. gòu 购
65.gòu 构
65. gòu 构
66.gū 姑
66. gū 姑
67.gū 辜
67. gū 辜
68. Gū 辜
68. gū 辜
69.gū 估
69. gū 估
70.gū 孤
70. gū 孤
71.gǔ 骨
71. gǔ 骨
72.gǔ 古
72. gǔ 古
73.gǔ 鼓
73. gǔ 鼓
74.gǔ 股
74. gǔ 股
75.gǔ 谷
75. gǔ 谷
76.gù 固
76. gù 固
77.gù 故
77. gù 故
78.gù 顾
78. gù 顾
79.guā 刮
79. guā 刮
80.guā 瓜
80. guā 瓜
81.guà 挂
81. guà 挂
82.guāi 乖
82. guāi 乖
83.guǎi 拐
83. guǎi 拐
84.guài 怪
84. guài 怪
85.guān 宗
85. guān 宗
86.guān 观
86. guān 观
87.guān 关
87. guān 关
88.guān 冠
88. guān 冠
89.guǎn 管
89. guǎn 管
90.guǎn 馆
90. guǎn 馆
91.guàn 罐
91. guàn 罐
92.guàn 灌
92. guàn 灌
93.guàn 惯
93. guàn 惯
94.guàn 贯
94. guàn 贯
95.guāng 光
95. guāng 光
96.guǎng 广
96. guǎng 广
97.guī 规
97. guī 规
98.guī 龟
98. guī 龟
99.gūi 归
99. gūi 归
100.guǐ 轨
100. guǐ 轨
101.guǐ 鬼
101. guǐ 鬼
102.guì 柜
102. guì 柜
103.guì 桂
103. guì 桂
104.guì 贵
104. guì 贵
105.guì 跪
105. guì 跪
106.gǔn 滚
106. gǔn 滚
107.gùn 棍
107. gùn 棍
108.guō 锅
108. guō 锅
109.guó 国
109. guó 国
110.guǒ 果
110. guǒ 果
111.guǒ 裹
111. guǒ 裹
112.guò 过
112. guò 过

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ