ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด C

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.cā 擦
1. cā 擦
2.cāi 猜
2. cāi 猜
3.cái 才
3. cái 才
4.cái 材
4. cái 材
5.cái 裁
5. cái 裁
6.cái 财
6. cái 财
7.cǎi 彩
7. cǎi 彩
8.cǎi 睬
8. cǎi 睬
9.cǎi 踩
9. cǎi 踩
10.cǎi 采
10. cǎi 采
11.cài 菜
11. cài 菜
12.cān 参
12. cān 参
13.cān 餐
13. cān 餐
14.cán 惭
14. cán 惭
15.cán 残
15. cán 残
16.cán 蚕
16. cán 蚕
17.cǎn 惨
17. cǎn 惨
18.càn 灿
18. càn 灿
19.cāng 舱
19. cāng 舱
20.cāng 苍
20. cāng 苍
21.cáng 仓
21. cáng 仓
22.cáng 藏
22. cáng 藏
23. Cáng 藏
23. cáng 藏
24.cāo 操
24. cāo 操
25. Cáo 槽
25. cáo 槽
26.cǎo 草
26.cǎo 草
27.cè 侧
27. cè 侧
28.cè 册
28. cè 册
29.cè 厕
29. cè 厕
30.cè 测
30. cè 测
31.cè 策
31. cè 策
32.céng 曾
32. céng 曾
33.chā 叉
33. chā 叉
34.chā 差
34. chā 差
35.chā 插
35. chā 插
36.chá 察
36. chá 察
37.chá 查
37. chá 查
38.chá 茶
38. chá 茶
39.chà 岔
39. chà 岔
40.chāi 拆
40. chāi 拆
41.chái 柴
41. chái 柴
42.chán 馋
42. chán 馋
43.chán 缠
43. chán 缠
44. Chǎn 产
44. chǎn 产
45.chǎn 铲
45. chǎn 铲
46.chàn 颤
46. chàn 颤
47.chāng 昌
47. chāng 昌
48.cháng 偿
48. cháng 偿
49.cháng 尝
49. cháng 尝
50.cháng 常
50. cháng 常
51.cháng 肠
51. cháng 肠
52.cháng 长
52. cháng 长
53.chǎng 厂
53. chǎng 厂
54.chǎng 场
54. chǎng 场
55.chǎng 敞
55. chǎng 敞
56.chàng 倡
56. chàng 倡
57.chàng 唱
57. chàng 唱
58.chàng 畅
58. chàng 畅
59.chāo 抄
59. chāo 抄
60.chāo 超
60. chāo 超
61.chāo 钞
61. chāo 钞
62.cháo 潮
62. cháo 潮
63.chǎo 吵
63. chǎo 吵
64.chǎo 炒
64. chǎo 炒
65.chē 车
65. chē 车
66.ché 彻
66. ché 彻
67.chě 扯
67. chě 扯
68.chè 撤
68. chè 撤
69.chén 尘
69. chén 尘
70.chén 晨
70. chén 晨
71.chén 沉
71. chén 沉
72.chén .臣
72. chén 臣
73.chén 辰
73. chén 辰
74.chén 陈
74. chén 陈
75.chèn 衬
75. chèn 衬
76.chèn 趁
76. chèn 趁
77.chēng 撑
77. chēng 撑
78.chēng 秤
78. chēng 秤
79.chēng 称
79. chēng 称
80.chéng 呈
80. chéng 呈
81.chéng 城
81. chéng 城
82.chéng 层
82. chéng 层
83.chéng 惩
83. chéng 惩
84.chéng 成
84. chéng 成
85.chéng 承
85. chéng 承
86.chéng 程
86. chéng 程
87.chéng 诚
87. chéng 诚
88.chéng 乘
88. Chéng 乘
89.chī 吃
89. chī 吃
90.chí 匙
90. chí 匙
91.chí 持
91. chí 持
92.chí 池
92. chí 池
93.chí 迟
93. chí 迟
94.chí 驰
94. chí 驰
95.chǐ 尺
95. chǐ 尺
96.chǐ 耻
96. chǐ 耻
97.chǐ 齿
97. chǐ 齿
98.chì 斥
98. chì 斥
99.chì 翅
99. chì 翅
100.chì 赤
100. chì 赤
101.chōng 充
101. chōng 充
102.chóng 崇
102. chóng 崇
103.chóng 虫
103. chóng 虫
104.chòng 冲
104. chòng 冲
105.chōu 抽
105. chōu 抽
106.chóu 仇
106. chóu 仇
107.chóu 愁
107. chóu 愁
108.chóu 稠
108. chóu 稠
109.chóu 筹
109. chóu 筹
110.chóu 绸
110. chóu 绸
111.chóu 酬
111. chóu 酬
112.chǒu 丑
112. chǒu 丑
113.chòu 臭
113. chòu 臭
114.chū 出
114. chū 出
115.chū 初
115. chū 初
116.chú 锄
116. chú 锄
117.chú .除
117. chú 除
118.chǔ 储
118. chǔ 储
119. Chǔ 楚
119. chǔ 楚
120.chǔ 础
120. chǔ 础
121.chù 处
121. chù 处
122.chù 触
122. chù 触
123.chuān 川
123. chuān 川
124.chuān 穿
124. chuān 穿
125.chuán 传
125. chuán 传
126.chuán 船
126. chuán 船
127.chuǎn 喘
127. chuǎn 喘
128.chuàn 串
128. chuàn 串
129.chuāng 疮
129. chuāng 疮
130.chuāng 窗
130. chuāng 窗
131.chuáng 床
131. chuáng 床
132.chuǎng 闯
132. chuǎng 闯
133.chuàng 创
133. chuàng 创
134.chuī 吹
134. chuī 吹
135.chuī 炊
135. chuī 炊
136.chuí 垂
136. chuí 垂
137.chuí 锤
137. chuí 锤
138.chūn 春
138. chūn 春
139.chún 唇
139. chún 唇
140.chún 纯
140. chún 纯
141.chǔn 蠢
141. chǔn 蠢
142.cí .慈
142. cí 慈
143.cí 词
143. cí 词
144.cí 辞
144. cí 辞
145.cí 磁
145. cí 磁
146.cǐ 此
146. cǐ 此
147.cì 刺
147. cì 刺
148.cì.次
148. cì 次
149.cōng 匆
149. cōng 匆
150.cōng 聪
150. cōng 聪
151.cōng 葱
151. cōng 葱
152.cóng 丛
152. cóng 丛
153.cóng 从
153. cóng 从
154.còu 凑
154. còu 凑
155.cū .粗
155. cū 粗
156.cù 促
156 cù 促
157.cù 醋
157. cù 醋
158.cuàn 窜
158. cuàn 窜
159.cuī 催
159. cuī 催
160.cuī 摧
160. cuī 摧
161.cuì 翠
161. cuì 翠
162.cuì 脆
162. cuì 脆
163.cūn 村
163. cūn 村
164.cún 存
164. cún 存
165.cùn 寸
165. cùn 寸
166.cuò 错
166. cuò 错

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ