ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด A

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.ā 啊
1. ā-啊
2.ā 阿
2. ā 阿
3.āi 哀
3. āi 哀
4.āi 唉
4. āi 唉
5.āi 挨
5. āi 挨
6.ǎi 矮
6. ǎi 矮
7.ài 爱
7. ài 爱
8.ài 碍
8. ài 碍
9.ān 安
9. ān 安
10..àn 岸
10. àn 岸
11.àn 按
11. àn 按
12.àn 暗
12. àn 暗
13.àn 案
13. àn 案
14.áng 昂
14. áng 昂
15..ǎo 袄
15. ǎo 袄
16.ào 傲
16. ào 傲
17 Ào 奥
17. ào 奥

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ