ประวัติหงหล่าวซือ

Hls 08

อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
หงหล่าวซือ(洪炯威老师)

ประวัติอาจารย์

 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร
 • จบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และนิติศาสตร์ Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์การ

 • มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนมากกว่า 30 ปี
 • ศึกษาทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ จีนกลาง จีนแต้จิ๋ว ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ ลาว และสเปน
 • ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการภาษาจีน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดูแลเรื่องการแต่งตำรา ร่างหลักสูตร ฝึกอบรมครูจีนให้สอนภาษาจีนอย่างถูกหลัก
 • ได้รับเชิญเป็นล่าม ไทย-จีน ที่สภากรุงเทพมหานคร
 • แปลหนังสือและเพลงไทยเป็นจีน
 • เป็นพิธีกรภาคภาษาจีนกลางและภาษาจีนแต้จิ๋วในงานต่างๆ
หงหล่าวซือเป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส อักษรศาสตร์และกฎหมาย

หงหล่าวซือได้รับเชิญเป็นล่าม ไทย-จีน ที่สภากรุงเทพมหานคร ได้แปลหนังสือธรรมะไทยเป็นจีนหลายเล่ม เช่น เดินไปสู่ความสุข คำสอนยาย ดวงจันทร์กลางดวงใจ มงคลชีวิต๓๘ประการ (ฉบับทางก้าวหน้า ซึ่งเป็นหนังสือธรรมะที่ชาวจีนทั่วโลกต้องอ่าน เพื่อนำไปสอบธรรมะทางก้าวหน้า)

หงหล่าวซือศึกษามาทั้งหมด 7 ภาษา คือภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลาง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาสเปน เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ อีกทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ให้กับนักเรียนไทย ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการภาษาจีน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดูแลเรื่องการแต่งตำรา ร่างหลักสูตร รับสมัครครูจีน สัมภาษณ์ครูจีน ฝึกอบรมครูจีนให้สอนภาษาจีนอย่างถูกหลัก

มีประสบการณ์การสอนภาษามากกว่า 30 ปี เป็นพิธีกรภาคภาษาจีน ในงานบวชนานาชาติซึ่งมีจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีมาตลอด 10 ปี
Img 6082
Hls 09

ขวัญชนก อั้งประเสริฐ
หล่าวซือพี่ฮั่น (洪诗菡老师)

ประวัติอาจารย์

 • ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

  ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน โทภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศึกษาทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ จีนกลาง ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ

 • สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 6

ประวัติอาจารย์

 • อาจารย์สอนภาษาจีนประจำโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

 • ดูแลเรื่องการแต่งตำรา ร่างหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรและโรงเรียนนอกระบบ

 • ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนในบริษัทต่างๆ

 •  ได้รับเชิญเป็นล่าม ไทย-จีน จีน-ไทย ให้กับบริษัทต่างๆ

Hls 09

จุดเด่น / เทคนิคการสอน

 • พาจดจำคำศัพท์และไวยากรณ์ด้วยเทคนิคพิเศษและได้ผล
 • สอนรากศัพท์ ให้เข้าใจลึกซึ้งในความหมาย ช่วยในการเดาคำศัพท์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
 • ฝึกใช้ไวยากรณ์ ด้วยการพาพูดจนเกิดความเคยชิน
 • พาสร้างและพลิกแพลงประโยคจากคำศัพท์ที่เรียนผ่านมา
 • ฝึกถาม-ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ฝึกการเดาความหมายของคำที่ยังไม่เคยเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตจริงและในสนามสอบ
 • ฝึกแปลบทเรียน ประโยค บทความสั้นโดยไม่เห็นตัวหนังสือ เพื่อฝึกทักษะการฟัง