fbpx

ประกาศรายชื่อน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน”

ประกาศรายชื่อน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน”

ประกาศรายชื่อน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน”

ประกาศรายชื่อน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน”

ประกาศรายชื่อน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน” จาก ”โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) “ ทุนละ 138,000 บาท

ขอแสดงความยินกับน้องๆที่ได้รับทุนและพบกันในวันมอบทุนครับ

รายชื่อน้องๆที่ได้รับทุนจาก “โครงการมอบทุนการศึกษาภาษาจีน” มีดังนี้

1.น.ส.​ปัญญาพร​ ทัชศรีษะภูมิ

2.น.ส.ปวิชญา ช้ำเกตุ

3.น.ส.กัลยวรรธฒน์ อุจจ์ศรี

4.นายวรสิทธิ์​ แซ่ลิ้ง

5.น.ส.ชุฎาภรณ์ แจ้งภัย

สนใจเรียนภาษาจีนกับ “หงหล่าวซือ”
ปรึกษาวางแผนการเรียนร่วมกัน
โทร : 086-306-9072

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post