fbpx

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ”

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ”

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ”

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ”

วันนี้ น้องๆนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด ได้เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ” ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีน ขอให้น้องๆประสบความโชคดีกับชีวิตการศึกษาที่ประเทศจีน ได้เจอครูดีๆ เพื่อนดีๆ คนดีๆและโอกาสดีๆครับ

นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เข้ามาพบและขอบคุณ”หงหล่าวซือ”

สนใจเรียนภาษาจีนกับ “หงหล่าวซือ”
ปรึกษาวางแผนการเรียนร่วมกัน
โทร : 086-306-9072

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post