ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง

/
/
ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง
Aricle Featureimage 01

就算全世界否定我,还有我相信自己。Jiùsuàn quán shìjiè fǒudìng wǒ, hái yǒu wǒ xiāngxìn zìjǐ.

ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง

บทความที่คุณอาจสนใจ