ตอนที่ 4 ความแตกต่างของ 牛 / 午

/
/
ตอนที่ 4 ความแตกต่างของ 牛 / 午
คำเหมือนตอน4

ตอนที่ 4 ความแตกต่างของ 牛 / 午

ในภาษาจีน ตัวอักษรที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันมีมากมาย บางตัวมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนใหม่ๆในการจำแนกแยกแยะ แน่นอน รูปอักษรต่าง การออกเสียงและความหมายที่สื่อก็จะแตกต่างกันไปด้วย

หงหล่าวซือจึงอยากถ่ายทอดความรู้และวิธีการจดจำแก่ผู้เรียน ให้สามารถแยกแยะความแตกต่างและหลีกเลี่ยงการใช้ผิดหรือเขียนผิด

วันนี้ เรามาฝึกวิธีจำแนกอักษร 2 ตัว นั่นก็คือคำว่า 牛 และ 午

牛 niú วัว

午 wǔ เที่ยง

วิธีจำคือ

ถ้าเป็น 牛 (niú วัว) มี 3 ขีด

ขีดสุดท้ายในแนวตั้ง จะลากยาวลงมาจากบน ทะลุ 2 ขีดที่ขนานกัน

ส่วน 午 (wǔ เที่ยง) มี 3 ขีดเช่นกัน ขีดสุดท้ายในแนวตั้ง จะไม่ลากยาวทะลุ 2 ขีดขนานจากบนลงมา หัวขีดจะลากลงมาจากเส้นขนานแนวนอนเส้นแรกลงมา

เมื่อนำไปประกอบเป็นคำศัพท์ ก็จะสื่อความหมายที่ไม่เหมือนกัน เช่น

午餐 wǔcān อาหารมื้อเที่ยง

牛排 niúpái สเต็กเนื้อวัว

午夜 wǔyè เที่ยงคืน

牛奶 niúnǎi นมวัว

ประโยคตัวอย่าง

我今天的午餐是一份牛排和一份生菜沙拉。

Wǒ jīntiān de wǔcān shì yí fèn niúpài hé yí fèn shēngcài shālā.

มื้อเที่ยงวันนี้ ฉันทานสเต็กเนื้อวัวหนึ่งที่และสลัดผักหนึ่งที่

都已经午夜了,我还是睡不着,于是到厨房里煮了杯牛奶。

Dōu yǐjing wǔyè le, wǒ háishi shuì bu zháo, yúshì dào chúfáng li zhǔ le bēi niúnǎi.

เที่ยงคืนแล้ว ฉันยังคงนอนไม่หลับ ดังนั้นจึงไปต้มนมวัวหนึ่งแก้วในครัว

คำศัพท์ที่นำไปแต่งประโยคตัวอย่างที่น่าศึกษาไว้ มีดังนี้

今天 jīntiān วันนี้

午餐 wǔcān มื้อเที่ยง

份 fèn ที่ ส่วน

牛排 niúpái สเต็กเนื้อวัว

和 hé และ

生菜 shēngcài ผักสด ผักดิบ

沙拉 shālā สลัด

已经 yǐjing แล้วเรียบร้อยแล้ว

午夜 wǔyè เที่ยงคืน

还是 háishi ยังคง

睡不着 shuì bu zháo นอนไม่หลับ

于是 yúshì ดังนั้น

厨房 chúfáng ห้องครัว

煮 zhǔ ต้ม

杯 bēi แก้ว

牛奶 niúnài นมวัว

ถ้าเห็นว่าความรู้ที่หงหล่าวซือถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในภาษาจีนหรือกำลังศึกษาภาษาจีนด้วยนะครับ

พบกันความรู้ดีๆจากหงหล่าวในครั้งต่อไปครับ

สนใจเรียนภาษาจีนกับ “หงหล่าวซือ”

ปรึกษาวางแผนaการเรียนร่วมกัน

โทร : 086-306-9072

บทความที่คุณอาจสนใจ