fbpx

คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก 7-12 ปี เรียนสดผ่าน Zoom

คอร์สเด็ก7-12-หงหล่าวซือสอนภาษาจีน01

คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก 7-12 ปี เรียนสดผ่าน Zoom

เสริมทักษะด้านภาษาให้ลูก ด้วยคอร์สเรียนภาษาจีนหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็ก 7-12 ปี สอนทุกษะให้คุ้นชิน ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การแปล และการออกเสียง ฝึกทุกทักษะให้เป็นธรรมชาติเด็กวัยนี้ควรสร้างความคุ้นเคยและแช่อยู่กับภาษาให้มากที่สุด

คอร์สเด็ก7-12-หงหล่าวซือสอนภาษาจีน

สิ่งที่น้องๆจะได้เรียยรู้จากในคอร์ส
1. ปลูกฝังและสร้างความรักชอบในภาษาจีนด้วยเทคนิคการสอนพิเศษ
2. มีการแทรกบทเพลง บทกวี นิทานสุภาษิตจีนในบทเรียน
3. ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางที่ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาโดยใช้ระบบ pinyin
4. เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่ายไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
5. ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด เรียนรู้ขีดต่างๆที่ประกอบเป็นอักษรจีน
6. เรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ
7. การสอนที่เน้นสาระ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย

เรียนผ่าน Zoom เรียนทุกวันเสาร์
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
พิเศษ 4,900 บาท
ที่นั่งจำนวนจำกัด!

สนใจเรียนโทร 086-306-9072

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post