คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก 7-12 ปี เรียนสดผ่าน Zoom

คอร์สเด็ก7 12 หงหล่าวซือสอนภาษาจีน01
  1. ปลูกฝังและสร้างความรักชอบในภาษาจีนด้วยเทคนิคการสอนพิเศษ
  2. มีการแทรกบทเพลง บทกวี นิทานสุภาษิตจีนในบทเรียน
  3. ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางที่ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาโดยใช้ระบบ pinyin
  4. เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่ายไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
  5. ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด เรียนรู้ขีดต่างๆที่ประกอบเป็นอักษรจีน
  6. เรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ
  7. การสอนที่เน้นสาระ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย
คอร์สเด็ก7 12 หงหล่าวซือสอนภาษาจีน03 2048x1367 1

เรียนผ่าน Zoom เรียนทุกวันเสาร์
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง

พิเศษ 4,900 บาท

ข่าวและกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ