คอร์สภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐาน เริ่มต้นเพียง 180 บาท ต่อชั่วโมงเท่านั้น!

Maxresdefault

คอร์สภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐาน

เริ่มต้นเพียง 180 บาท ต่อชั่วโมงเท่านั้น!

คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น เป็นคอร์สที่จะเผยเคล็ดลับการฝึกใช้ภาษาจีน ทั้ง 5 ทักษะ อันได้แก่ พูด – ฟัง – อ่าน – เขียน – แปล อย่างเข้มข้น และเทคนิคเด็ด ๆ สอดแทรกความรู้ ให้คุณได้รู้ลึก รู้จริง ละเอียดแตกฉานในภาษาจีนเบื้องต้น ให้คุณใช้งานภาษาจีนได้จริงอย่างมีคุณภาพ จากผู้ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 20 ปี ที่ศึกษาภาษามาทั้งหมด 7 ภาษา มาเปลี่ยนอนาคตที่ดีกว่าด้วยภาษาจีน

คอร์สภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ  หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้เดิม ได้เรียนรู้เทคนิค การเรียนภาษาจีนระดับต้นอย่างฉับพลันแบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง คุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในภาษาจีนด้วยเทคนิคที่เฉพาะตัวของหงหล่าวซือ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จาก “คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน” 

√ ปูพื้นฐานการออกเสียงด้วยระบบ Pinyin อย่างละเอียด อีกทั้งผ่ารากเสียง ต้นเสียงให้ด้วย นักเรียนจะรู้กฎทุกข้อของการสะกดเสียงจีนทั้งอ่านเสียงที่ง่ายและยากได้

√ ลงไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้นภาคแรกอย่างละเอียด พร้อมฝึกใช้จนเกิดความเคยชินและแม่นยำ

√ ฝึกการสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆ พัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วและธรรมชาติ

√ เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเทคนิคการสอน ล้วนออกแบบโดยอิงตามปัญหาทุกรูปแบบที่นักเรียนต้องเจอในชีวิตประจำวัน ในการสื่อสารกับคนจีน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในขณะที่ใช้ภาษา

√ นักเรียนสามารถฝึกการแปลอย่างฉับพลันและถูกต้องระหว่างภาษาจีนและไทย อีกทั้งเข้าใจระดับภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยในระดับเดียวกัน

√ เนื้อหาการสอนมุ่งเน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่าง ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ซื้อของ โรงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย สั่งอาหาร งานวันเกิด คำอวยพรในวาระต่างๆ การเล่นกีฬา ครอบครัว ร้านแมคโดนัล เป็นต้น จึงเป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อฝึกอีกภาษาให้นักเรียนเป็นจริงและเอาไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้จริง เช่นนี้แล้ว จึงต่างจากตำราทั่วไปที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนอย่างเดียว

√ แทรกสำนวน สุภาษิตจีนที่สำคัญให้ด้วยเป็นการประดับความรู้

√ สามารถนำความรู้ภาษาจีนของคอร์สมาตรฐานปี 1 นำไปสอบ HSK ระดับ 4 ได้

ข่าวและกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ