fbpx

Tag - ฝึกเขียนภาษาจีน

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F  วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << fá 乏 fá 伐 fá 阀 fá 罚 fǎ [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด G

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด G วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << gāi 该 gǎi 改 gài 概 gài 溉 gài [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด H

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด H วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << hā 哈 hái 孩 hái 还 hǎi 海 hài [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด K

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด K วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << kāi 开 kǎ 卡 kǎi 凯 kǎi 慨 kān [...]