fbpx

Honglaoshi Channel

อยากทอประกาย 要发光 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.18

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.18 “อยากทอประกาย 要发光” “要发光,必须忍受燃烧的痛苦。 Yào fāguāng, bìxū rěnshòu ránshāo [...]

คนเราเมื่ออยู่ที่สูง 人在高处 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.17

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.17 “คนเราเมื่ออยู่ที่สูง” 人在高处” “风筝之所以飞得高是因为风,而不是它自己。 Fēngzheng zhīsuǒyǐ fēi de gāo [...]

การทำลายคนและสร้างคน 毁灭人与培植人 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.16

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.16 “毁灭人与培植人 การทำลายคนและสร้างคน” “毁灭人只要一句话,培植人却要千句话。 Huǐmiè rén zhǐ yào yí [...]

เปลี่ยนแปลงตัวเอง 改造自己 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.15

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.15 “เปลี่ยนแปลงตัวเอง 改造自己” “大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。 คนส่วนมากอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ แต่กลับมีคนน้อยนักที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง Dàduōshù rén xiǎng yào [...]

สงบศึกกับอดีต 和过去休战 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.13

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.13 “สงบศึกกับอดีต 和过去休战” “和你的过去休战,别让它影响到今天。 จงสงบศึกกับอดีตของคุณ อย่าปล่อยให้มันมีผลกระทบถึงวันนี้ Hé nǐ de guòqù [...]

ปฏิบัติต่อผู้คน 待人退一步 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.12

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.12 “ปฏิบัติต่อผู้คน 待人退一步” “待人退一步,爱人宽一寸,人生自然活得快乐。 Dài rén tuì yí bù, [...]

อิจฉาคนอื่น 羡慕别人 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.11

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.11 “อิจฉาคนอื่น 羡慕别人”   “羡慕别人得到的,不如珍惜自己拥有的。   อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นได้ สู้ทะนุถนอมสิ่งที่เรามีจะดีกว่า   Xiànmù biérén dédào de, [...]

ความหวังกับความสิ้นหวัง 希望与绝望 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.8

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.8 “ความหวังกับความสิ้นหวัง 希望与绝望” “一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。 Yí ge rén zuì dà [...]

ชีวิตเหมือนอากาศ 人生如天气 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.7

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.7 “ชีวิตเหมือนอากาศ 人生如天气” “人生如天气,可预料,但往往出乎意料。 Rénshēng rú tiānqì, kě yùliào, [...]

ท้าทายความมืด 向黑暗挑战 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.6

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.6 “ท้าทายความมืด 向黑暗挑战” “萤火虫光点虽然微弱,但亮着便是向黑暗挑战。 Yínghuǒchóng guāngdiǎn suīrán wēiruò, dàn [...]