fbpx

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้น 2012

อังคณา ศรีมงคล

ชื่อเล่น: ป๊อกอาชีพ: พนักงานบริษัทคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารหงหล่าวซือมีเทคนิคในการสอนเฉพาะตัวที่น่าสนใจ ทำให้การเรียนภาษาจีน ไม่ยากถ้านักเรียนตั้งใจเรียน หลักสูตรและเนื้อหาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน [...]

อรพิณ โชติพิบูลย์ทรัพย์

ชื่อเล่น: ฮั้วอาชีพ: บ.จิวเวอร์รี่คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์หงหล่าวซือตั้งใจสอนนักเรียนดีมากๆค่ะ หลังจากท่องศัพท์ก็จะมีวลี สั้นๆให้ท่อง มีเหมือนคำสุภาษิตให้ท่องด้วยค่ะ [...]

อรทัย พัฒนานุพงษ์

ชื่อเล่น: เล็กอาชีพ: จำหน่ายแผ่นและขึ้นรูปสแตนเลส สังกะสี ทุกชนิดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันอังคารหงหล่าวซือมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้พวกเราอ่านออกเขียนได้และนำไปใช้ได้จริงๆ [...]

อภิชญา ชอบประดิถ

ชื่อเล่น: ฟ่อนอาชีพ: นักเรียนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันอาทิตย์รู้สึกชื่นชมเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนในห้องมาก ทุกคนมีความพยายามที่ [...]

อนุรทธ์ คงพัฒนาตระกูล

ชื่อเล่น: เออาชีพ: นักศึกษาคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันพฤหัสบดีหลังจากที่ผมได้เรียนกับหงหล่าวซือมา 1 ปี ผมรู้สึกโชคดีที่ได้มาเรียน [...]

เสาวลักษณ์ จุกศิริ

ชื่อเล่น: มุกอาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์จากที่เรียนกับหงหล่าวซือมา 2 ปีกว่า สัมผัสได้ว่า [...]

สุวิชา ยิ้มอยู่

ชื่อเล่น: ป๋ออาชีพ: ค้าขายคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารหงหล่าวซือตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ ต้องการให้ลูกศิษย์เก่ง มีความเป็นครู สูงมาก [...]

สุรีรัตน์ บรรเจิดธรรม

ชื่อเล่น: แดงอาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันเสาร์ประทับใจในความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของหงหล่าวซือ ที่มุ่งมั่นจะให้ผู้ที่มา เรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ร่วมงานของโรงเรียนก็มีอัธยาศัยน่ารักทุกคน [...]

สุรนาท ตันเวชศิลป์

ชื่อเล่น: -อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์ผมชอบเพลงจีน โดยเฉพาะของ TERBSA TENG [...]

สุมลรัตน์ พงศ์พันธ์

ชื่อเล่น: แจนอาชีพ: นักเรียนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์สิ่งแรกที่ดิฉันประทับใจในโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรคือ เป็นสถาบันที่ให้ทั้งความรู้ มิตรภาพและความสนุก ซึ่งเป็นที่เรียนแห่ง [...]