fbpx

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้น 2012

A075

เฮจี คิม

ชื่อเล่น: เฮอาชีพ: นักศึกษาคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารรู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับหงหล่าวซือ เพราะหงหล่าวซือสอนดีมาก สามารถ จำศัพท์ได้ตั้งแต่ในห้องเรียนเลย [...]

A110

โอฬาร บูรณะอมร

ชื่อเล่น: โออาชีพ: พนักงานบริษัทเอกชนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์หงหล่าวซือตั้งใจสอนมากๆครับ ช่วงแรกที่เรียนเหนื่อยมากๆ เสียงหมด คอ [...]

A014

เอื้อการย์ วิวัฒน์พนชาติ

ชื่อเล่น: แพงอาชีพ: เรียนหนังสือคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันอาทิตย์ประทับใจวิธีการสอนของหงหล่าวซือมากๆ หล่าวซือใช้การทวน หลายๆ ครั้ง [...]

A005

เอกรัตน์ เจริญพงศ์

ชื่อเล่น: อั๋นอาชีพ: บ. วี เทเลคอม จำกัดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารตั้งแต่วันแรก [...]

A046

อิสรา อุปถัมภ์

ชื่อเล่น: อู๋อาชีพ: นักวิจัยคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารเมื่อพิจารณาจากงานประจำของผมที่บางช่วงแทบไม่มีเวลาว่าง ทำให้ผมตัดสิน ใจเรียนที่นี่ ผมเชื่อว่ามีการออกแบบการสอนมารองรับผู้เรียนที่มีความพร้อมแตก [...]

A019

อารยานี เนียมประดิษฐ์

ชื่อเล่น: ขาวอาชีพ: เจ้าของกิจการคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์หงหล่าวซือเคยถามพี่ขาวว่า “ ที่ขอนแก่นไม่มีที่เรียนภาษาจีน เหรอ [...]

A043

อารยา อังศธรรมรัตน์

ชื่อเล่น: เจอาชีพ: ผู้จัดการกองบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารประทับใจที่หล่าวซือมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะสอนให้นักเรียน เข้าใจภาษาจีนอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่านหรือการเขียน [...]

A105

อัมพร ศิริวาจนะ

ชื่อเล่น: แหม่มอาชีพ: Electronic Industryคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์หงหล่าวซือมีพลัง ตั้งใจเกินร้อย ภาษาจีนลึกล้ำเหนือคำบรรยาย [...]

A020

อัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ชื่อเล่น: แอร์อาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ผ่านมา ดิฉันเคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่ก็ ไม่สามารถนำสิ่งที่เล่าเรียนมาไปใช้ในสถานการ์ณจริงได้ [...]

A002

อังศุพร นันทวรรณ

ชื่อเล่น: วิคอาชีพ: นักศึกษาคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารหงหล่าวซือมักจะย้ำ ทบทวน บทเรียนเดิม ก่อนที่จะเรียนบทเรียน [...]