fbpx

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับกลาง 2012

B004

อรษา ปัญญจเร

ชื่อเล่น: ษาอาชีพ: รับเหมาตกแต่งภายในคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์โชคดีมากที่ได้รู้จักกับหงหล่าวซือจากรายการในช่อง TNN 24 ตอนนั้นคิดว่านี่แหล่ะ [...]

B022

สุรกิจ ทวีพัฒน์ปรีชา

ชื่อเล่น: นัทอาชีพ: ตำแหน่งผู้ชำนาญด้านแผนและงบประมาณ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์ความประทับใจที่มีต่อหงหล่าวซือคือ หงหล่าวซือจำลูกศิษย์ได้ทุก [...]

B027

สุภลักษณ์ นฤดมกุล

ชื่อเล่น: มอลล์อาชีพ: Brand Marketing (บ.ทรูวิชั่นส์) และทำธุรกิจส่วนตัว (Trading)คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: [...]

B002

สุนีย์ อุฬารฤทธิ์

ชื่อเล่น: ฮั้วอาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์ในการเรียนภาษา สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน การเรียนคือ ครูผู้สอน [...]

B010

สมจิตต์ ทัศนะบรรจง

ชื่อเล่น: -อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัวคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์เมื่อแรกพบหงหล่าวซือ มีความรู้สึกว่าหงหล่าวซือเป็นคนพูดเก่งมาก มี ความรู้ความสามารถในด้านภาษามาก [...]

B008

สมเกียรติ บัณฑรเศรษฐ์

ชื่อเล่น: สมเกียรติอาชีพ: ตัวแทนสินค้าต่างประเทศคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์จุดมุ่งหมายแรกคือ ต้องการเรียนรู้พินอินและอักษรจีนสมัยใหม่ซึ่งต่าง จากอดีตที่เคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อได้มาเป็นลูกศิษย์หงหล่าวซือ [...]

B023

วราภรณ์ จตุจินดา

ชื่อเล่น: หมุยฮุ้งอาชีพ: รับทำตัวเรือนจิวเวลลีคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 3วันที่เรียน: วันศุกร์ก่อนมาเรียนที่นี่ ดิฉันไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลย หงหล่าวซือ สอนให้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ [...]

B007

วรภัทร วงศ์วสุ

ชื่อเล่น: กี้อาชีพ: นักเรียนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์ประทับใจหงหล่าวซือที่สอนด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจสอน อยากให้นักเรียนได้ อยากให้นักเรียนเป็น [...]

B029

รุ่งวิชช์ วรประเสริฐ

ชื่อเล่น: บอสอาชีพ: นักเรียนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์ผมประทับใจหงหล่าวซือที่มีความเอาใจใส่ต่อนักเรียน คอยบอกให้ผมตั้ง ใจเรียนกับหงหล่าวซือ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อผมในภายภาคหน้า [...]

B003

รตาพร วรประเสริฐ

ชื่อเล่น: เวลอาชีพ: นักศึกษาคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือ เป็นหล่าวซือที่สามารถทำภาษาจีนจากเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก ทำให้การเรียนตลอด [...]