fbpx

ฝึกเขียนภาษาจีน

ฝึกเขียนภาษาจีน

ฝึกเขียนภาษาจีนในแต่ละหมวด | วิธีฝึกเขียนภาษาจีนตามลำดับขีด  อักษรภาษาจีน เขียนง่าย ภาพเคลื่อนไหว แสดงการเขียนอักษรเป็นขั้นเป็นตอนในแบบเข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานการเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีตามหลักการ ในหมวดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเขียนตามได้อย่างถูกวิธี

ประโยชน์ของการฝึกเขียนอักษรจีน

1.จำคำศัพท์ภาษาจีนได้รวดเร็ว แม่นยำ อ่านภาษาจีนง่ายขึ้น

– ช่วยในการจดจำอักษรจีนได้ง่ายขึ้น จำคำศัพท์ภาษาจีนได้เร็ว มีความแม่นยำในอักษรจีนมากขึ้น

2.ได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้องตามหลักภาษาจีน

– ได้ฝึกเขียนอักษรจีนอย่างถูกต้องสวยงามตามหลักภาษาจีน หากเขียนลำดับขีดผิดวิธีจะทำให้จดจำการเขียนอย่างผิดๆ อักษรจีนออกมาไม่สวยงาม อาจทำให้ความหมายของอักษรจีนคลาดเคลื่อนไป อีกทั้งส่งผลกับการเรียนภาษาจีนในระยะยาวและแก้ไขได้ยากอีกด้วย

3.เมื่อเขียนถูกวิธีอักษรภาษาจีนจะสวยงามมากขึ้น

–  เมื่อฝึกเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีบ่อยๆ ทักษะการเขียนของเราจะพัฒนามากขึ้น ความสวยงามของตัวอักษรจีนจะดีขึ้นตามลำดับ

4.ทักษะการอ่านภาษาจีนดีขึ้น

– เมื่อฝึกฝนการเขียนอักษรจีนบ่อยๆทำให้จดจำคำศัพท์ได้ดี และส่งเสริมทำให้ทักษะการอ่านของเราดีขึ้นไปด้วย

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << pā 趴 pá 爬 pà 怕 pāi 拍 pài [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด R

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด R วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << rán 然 rán 燃 rǎn 染 rǎng 嚷 rǎng [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด S

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด S วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << sàn 散 sǎ 撒 sǎ 洒 sāi 塞 sài [...]