fbpx

ความประทับใจของนักเรียน

คุณ พีระพล วรยศศรี

หล่าวซือ มีความตั้งใจในการสอนลูกศิษย์เป็นอย่างมาก มีเทคนิคการสอนแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป มีความคาดหวังในการเรียนรู้ของลูกศิษย์สูง

คุณ สมชาย สงฆ์ประสิทธิ์

ได้เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มแรกของตำราจีนในปักกิ่งอย่างมีระบบและทำให้เรียนอย่างน่าสนใจและติดตามเพราะได้รับคำแนะนำจากหล่าวซือ

คุณ สมเกียรติ บัณฑรเศรษฐ์

ผมเคยเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนเด็ก ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบเก่า ตัวอักษรแบบเก่าต้องยอมรับเลยว่ารู้น้อยมาก รู้จักหงหล่าวซือครั้งแรกจากรายการ ฅนต้นแบบ ทางช่อง TNN 24 True [...]

คุณ ขวัญชัย เลิศศิริขจร

ผมออกสำเนียงยังไม่ถูกต้อง ซึ่งหล่าวซือก็บอกว่าต้องลืมของเก่าให้หมด แล้วมาเริ่มเรียนกันใหม่ เทคนิคการสอนของหล่าวซือไม่เหมือนกับที่ผมเคยเรียนมา