fbpx

ความประทับใจของนักเรียน

ความรู้สึกของ “น้องพลอย” ที่ได้เรียนคอร์สภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

สวัสดีค่ะ หนีห่าว หนูชื่อ เอกอรุณี ตันมณี (พลอย) เคยเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) ตอน ม.ปลาย คอร์สมาตรฐานปี [...]

น.ส. นิศาชล บุษปวัลลิ์

หงหล่าวซือจะให้ผู้เรียนพูดตาม แม้จะไม่ทราบความหมายของคำ ๆ นั้น พูดตอกย้ำหลายๆครั้งด้วยการออกเสียงที่ดัง ชัดเจน จนรู้สึกเคยชินคุ้นเคยกับคำ ๆ นั้นโดยไม่รู้ตัว

นายศิวัช มาสมพงษ์

เป็นสถาบันที่สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งทางด้านภาษาจีน และมิใช่เป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่สอนให้นักเรียนรู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง และนำภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างธรรมชาติ