fbpx

Author - superadmin

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด A

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด A วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << ā 啊 ā 阿 āi 哀 āi 唉 āi [...]

เฮจี คิม

ชื่อเล่น: เฮอาชีพ: นักศึกษาคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารรู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับหงหล่าวซือ เพราะหงหล่าวซือสอนดีมาก สามารถ จำศัพท์ได้ตั้งแต่ในห้องเรียนเลย [...]

โอฬาร บูรณะอมร

ชื่อเล่น: โออาชีพ: พนักงานบริษัทเอกชนคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันเสาร์หงหล่าวซือตั้งใจสอนมากๆครับ ช่วงแรกที่เรียนเหนื่อยมากๆ เสียงหมด คอ [...]

เอื้อการย์ วิวัฒน์พนชาติ

ชื่อเล่น: แพงอาชีพ: เรียนหนังสือคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 1วันที่เรียน: วันอาทิตย์ประทับใจวิธีการสอนของหงหล่าวซือมากๆ หล่าวซือใช้การทวน หลายๆ ครั้ง [...]

เอกรัตน์ เจริญพงศ์

ชื่อเล่น: อั๋นอาชีพ: บ. วี เทเลคอม จำกัดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2วันที่เรียน: วันอังคารตั้งแต่วันแรก [...]