fbpx

Author - Min Webmaster

เปลี่ยนแปลงตัวเอง 改造自己 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.15

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.15 “เปลี่ยนแปลงตัวเอง 改造自己” “大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。 คนส่วนมากอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ แต่กลับมีคนน้อยนักที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง Dàduōshù rén xiǎng yào [...]

ชีวิตเหมือนบูมเมอแรง 人生像回力标 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.14

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.14 “ชีวิตเหมือนบูมเมอแรง 人生像回力标” “人生就像回力标,投掷出的是什么,收到的就是什么。 ชีวิตเหมือนบูมเมอแรง โยนสิ่งใดออกไปก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมา Rénshēng jiù xiàng huílìbiāo, [...]

ลงทะเบียนสอบ HSK ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สอบจริง 1 ธันวาคม สมัครก่อน 19 พฤศจิกายน

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ทุกระดับ ลงทะเบียนสอบ HSK ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์สอบ HSK Honglaoshi ประจำปี [...]

สงบศึกกับอดีต 和过去休战 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.13

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.13 “สงบศึกกับอดีต 和过去休战” “和你的过去休战,别让它影响到今天。 จงสงบศึกกับอดีตของคุณ อย่าปล่อยให้มันมีผลกระทบถึงวันนี้ Hé nǐ de guòqù [...]

ปฏิบัติต่อผู้คน 待人退一步 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.12

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.12 “ปฏิบัติต่อผู้คน 待人退一步” “待人退一步,爱人宽一寸,人生自然活得快乐。 Dài rén tuì yí bù, [...]

อิจฉาคนอื่น 羡慕别人 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.11

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.11 “อิจฉาคนอื่น 羡慕别人”   “羡慕别人得到的,不如珍惜自己拥有的。   อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นได้ สู้ทะนุถนอมสิ่งที่เรามีจะดีกว่า   Xiànmù biérén dédào de, [...]

ความหวังกับความสิ้นหวัง 希望与绝望 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.8

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.8 “ความหวังกับความสิ้นหวัง 希望与绝望” “一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。 Yí ge rén zuì dà [...]

ลงทะเบียนสอบ HSK ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สอบจริง 16 พฤศจิกายน สมัครก่อน 4 พฤศจิกายน

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ทุกระดับ ลงทะเบียนสอบ HSK ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์สอบ HSK Honglaoshi ประจำปี [...]

ชีวิตเหมือนอากาศ 人生如天气 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.7

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.7 “ชีวิตเหมือนอากาศ 人生如天气” “人生如天气,可预料,但往往出乎意料。 Rénshēng rú tiānqì, kě yùliào, [...]

ท้าทายความมืด 向黑暗挑战 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.6

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.6 “ท้าทายความมืด 向黑暗挑战” “萤火虫光点虽然微弱,但亮着便是向黑暗挑战。 Yínghuǒchóng guāngdiǎn suīrán wēiruò, dàn [...]