fbpx

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน 国家的国王 เวอร์ชั่นภาษาจีน (9/9) หงหล่าวซือ (Official Version)

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน 国家的国王 เวอร์ชั่นภาษาจีน (9/9) หงหล่าวซือ (Official Version)

บทเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ” เป็นบทเพลงที่ 9/9 ที่หงหล่าวซือตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาในโปรเจ็คพิเศษ “9 บทเพลงภาษาจีน เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” ตั้งแต่บทเพลงบทแรกจนถึงบทเพลงที่ 9/9 นี้ หงหล่าวซือได้ทุ่มเทความสามารถด้วยใจ เพื่อให้ทุกบทเพลงออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยการใช้ภาษาจีนที่สวยงาม ลึกซึ้ง ละเอียด ประณีต ขับร้องเองด้วยใจ เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รัชกาลที่ 9 ของแผ่นดินไทย ด้วยกัน กับบทเพลงที่ 9/9 “ในหลวงของแผ่นดิน” ครับ ???

 เพลง ในหลวงของแผ่นดิน 国家的国王

เนื้อร้องจีน : หงหล่าวซือ 洪炯威 (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

ขับร้อง : หงหล่าวซือ 洪炯威 (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

ขวัญชนก อั้งประเสริฐ(洪诗菡)

ประสานเสียง : ณัฏฐา ลีวาณิชยกูล

看到泰皇陛下

kàn dào Tài huáng bì xià

拥挤人海中,如见金光洒

yōng jǐ rén hǎi zhōng, rú jiàn jīn guāng sǎ

心无比地感动

xīn wú bǐ de gǎn dòng

手合十于胸,虔诚跪拜于地

shǒu hé shí yú xiōng, qián chéng guì bài yú dì

 

看慈悲的菩萨

kàn cí bēi de pú sà

关照着子民,不论远或近

guān zhào zhe zǐ mín, bú lùn yuǎn huò jìn

疲惫、绝望时,陛下是心灵坚强支柱

pí bèi jué wàng shí, bì xià shì xīn líng jiān qiáng zhī zhù

在内心支撑,坚信明朝有希望

zài nèi xīn zhī chēng, jiān xìn míng zhāo yǒu xī wàng

 

国家的国王

guó jiā de guó wáng

凝聚每一颗沙粒成伟大的疆土

níng jù měi yì kē shā lì chéng wěi dà de jiāng tǔ

陛下汗水、汗珠滴落何处

bì xià hàn shuǐ hàn zhū dī luò hé chù

苦难即化乌有,灾难飘散如烟雾

kǔ nàn jí huà wū yǒu, zāi nàn piāo sàn rú yān wù

 

国家的国王

guó jiā de guó wáng

我们的至爱、心灵永远的依靠

wǒ men de zhì ài, xīn líng yǒng yuǎn de yī kào

从小到大记得很清楚

cóng xiǎo dào dà jì de hěn qīng chu

在您的庇荫下,日子清凉而幸福

zài nín de bì yìn xià, rì zi qīng liáng ér xìng fú

 

国家的国王

guó jiā de guó wáng

我们的至爱、心灵永远的——依靠

wǒ men de zhì ài, xīn líng yǒng yuǎn de yī kào

从小到大记得很清楚

cóng xiǎo dào dà jì de hěn qīng chu

在您的庇荫下,日子清凉而幸福

zài nín de bì yìn xià, rì zi qīng liáng ér xìng fú

国土是天堂、是安祥和乐的家

guó tǔ shì tiān táng shì ān xiáng hé lè de jiā

美好一切谁赐予?永烙心底!

měi hǎo yí qiè shéi cì yǔ? yǒng lào xīn dǐ !

 

国家的国王

guó jiā de guó wáng

凝聚每一颗沙粒成伟大的疆土

níng jù měi yì kē shā lì chéng wěi dà de jiāng tǔ

陛下汗水、汗珠滴落何处

bì xià hàn shuǐ hàn zhū dī luò hé chù

苦难即化乌有,灾难飘散如烟雾

kǔ nàn jí huà wū yǒu, zāi nàn piāo sàn rú yān wù

 

国家的国王

guó jiā de guó wáng

我们的至爱、心灵永远的——依靠

wǒ men de zhì ài, xīn líng yǒng yuǎn de yī kào

从小到大记得很清楚

cóng xiǎo dào dà jì de hěn qīng chu

在您的庇荫下,日子清凉而幸福

zài nín de bì yìn xià, rì zi qīng liáng ér xìng fú

国土是天堂、是安祥和乐的家

guó tǔ shì tiān táng shì ān xiáng hé lè de jiā

美好一切谁赐予?永烙心底!

měi hǎo yí qiè shéi cì yǔ? yǒng lào xīn dǐ !

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post