fbpx

ไพบูลย์ ตันนิติไพศาล

ไพบูลย์ ตันนิติไพศาล

ชื่อเล่น: บูลย์
อาชีพ: กรรมการผู้จัดการ อาร์ชีเดโค จำกัด
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2
วันที่เรียน: วันอังคาร

ตั้งแต่เล็ก ผมถูกปลูกฝังมาตลอดว่าเราคือคนจีน เราจะมีวิธีคิดวิถี ปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนๆ เดิมทีผมเติบโตมาแบบไม่ค่อย ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องแบบจีนๆ ที่ว่า จนกระทั่งเติบโตดำเนินชีวิต ด้วยตนเอง ผู้ร่วมงานหลายคนเอ่ยทักผมในเรื่องแนวทางปฏิบัติแนวทางความคิดของผมในวิถีแบบจีนๆ ซึ่งล้วนเป็นไปในทิศทางเชิงบวก ผมจึงเริ่มสนใจในสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ใน ตัวผม ผมพบว่ามันมีคล้ายคลึงกันในเพื่อนฝูงที่เป็นลูกคนจีนในหลายครอบครัว เมื่อเริ่มมองดูอย่าง ละเอียด

ผมก็เริ่มสนใจในทุกสิ่งที่เคยละเลย ไม่ว่าจะเป็นการไหว้เจ้าที่เคยเบื่อ ขนมเข่งที่ไม่เคยคิดว่าอร่อย ทุกอย่างมีประวัติ มีวิธีคิดและล้วนแต่มีเสน่ห์ในแบบจีนๆ

ปัจจุบันหงหล่าวซือกำลังนำพาให้ผมรู้สึกหลงใหลในภาษาจีนและตัวหนังสือจีนอันมีเสน่ห์และอัด แน่นไปด้วยวัฒนธรรมในแบบจีนๆ โดยความคิดส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าประตูสู่วัฒนธรรมบานใหญ่ของ ผมกำลังจะถูกเปิดขึ้นที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรพร้อมๆกับเพื่อนร่วมสำนักทั้งหลายครับ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post