fbpx

ไพฑูรย์ กุฎีงาม

ไพฑูรย์ กุฎีงาม

ชื่อเล่น: -
อาชีพ: Export of texile & accessories
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

โดยห­น้าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลตลาดเมืองจีน การเรียนภาษาจีนจึงมีความ สำคัญมากเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งได้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆได้ดีมากขึ้น

หงหล่าวซือมีความตั้งใจอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน ด้วยวิธี การสอนของหงหล่าวซือ ทำให้ได้เข้าใจบทเรียนรวมทั้งได้ฝึกฝนอย่างถูกวิธีตั้งแต่ ในชั้นเรียน และง่ายขึ้นที่จะกลับไปทบทวน จากที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

เมื่อมาเรียนกับหงหล่าวซือทำให้ได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและมีความหวังที่จะเก่ง เหมือนพี่ๆที่ตั้งใจเรียนและขยันกันมากๆครับ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post