fbpx

เอกรัตน์ เจริญพงศ์

เอกรัตน์ เจริญพงศ์

ชื่อเล่น: อั๋น
อาชีพ: บ. วี เทเลคอม จำกัด
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2
วันที่เรียน: วันอังคาร

ตั้งแต่วันแรก (วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2554) ที่ได้เริ่มเรียน ภาษาจีนกับหงหล่าวซือ สิ่งแรกที่สังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจนคือท่านตั้งใจ สอนนักเรียนทุกคน หงหล่าวซือใช้เวลาทุกนาทีให้ความรู้กับนักเรียน อย่างเต็มที่

เมื่อเรียนผ่านได้ประมาน 5-6 เดือน ก็รู้สึกได้ว่าหงหล่าวซือห่วงใยพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเรียนรู้ได้มากน้อย ช้าเร็วแตกต่างกันไป หล่าวซือมีเทคนิคต่างๆ ที่คอยช่วยคนเรียนรู้ช้าให้เข้าใจได้ มากขึ้นและส่งเสริมคนที่เก่งแล้วให้พัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากที่เรียนจบปีที่ 1 และเข้าสู่การเรียนปีที่สอง เมื่อมองย้อนกลับไป ก็เห็นถึงประสิทธิภาพของ บทเรียนที่ใช้วิธีธรรมชาติในการสอดแทรกเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว

ผมรู้สึกโชคดีมากและตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post