fbpx

เพลง “ในหลวงในดวงใจ 心中的泰皇 เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

เพลง “ในหลวงในดวงใจ 心中的泰皇 เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”

บทเพลง “ในหลวงในดวงใจ 心中的泰皇 เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ”
เป็นเพลงที่ 7 (ใน 9 เพลง) เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่หงหล่าวซือตั้งใจถ่ายทอดความหมายและคุณค่าของบทเพลงด้วยถ้อยคำอันประณีต ลึกซึ้ง งดงาม เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระองค์ท่าน

เพลง : ในหลวงในดวงใจ (Official Version)
(Ver. ภาษาจีน หงหล่าวซือ)
心中的泰皇
xīn zhōng de tài huáng
คำร้อง / ทำนอง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
เนื้อเพลงจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ / 洪炯威)
中文歌词 /主唱 :洪炯威
Producer : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ) // กุณฑล สีสาม (Kunthon Seesam)
ดนตรี : GMM GRAMMY
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร

谁教我们笑着奋斗
shéi jiāo wǒ men xiào zhe fèn dòu
学会了知足知够
xué huì le zhī zú zhī gòu
为拥有的而感到自豪
wèi yōng yǒu de ér gǎn dào zì háo
向来衣食无忧
xiàng lái yī shí wú yōu

谁是清凉菩提树荫
shéi shì qīng liáng pú tí shù yīn
明白并致力于发展
míng bai bìng zhì lì yú fā zhǎn
佛像背后默默地贴金
fó xiàng bèi hòu mò mò de tiē jīn
多累都不丧志、灰心
duō lèi dōu bú sàng zhì huī xīn

这是多宏伟的志愿
zhè shì duō hóng wěi de zhì yuàn
维护着公正高尚情操
wéi hù zhe gōng zhèng gāo shàng qíng cāo
我们内心尽皆了然
wǒ men nèi xīn jìn jiē liǎo rán
还有谁这般爱我们
hái yǒu shéi zhè bān ài wǒ men

这是心中的泰皇
zhè shì xīn zhōng de Tài huáng
使国民能展现今天的笑容
shǐ guó mín néng zhǎn xiàn jīn tiān de xiào róng
安祥和乐的日子
ān xiáng hé lè de rì zi
皆受皇恩庇荫
jiē shòu huáng ēn bì yìn
这句话最能表达内心感动
zhè jù huà zuì néng biǎo dá nèi xīn gǎn dòng
“深爱泰皇!”
“shēn ài Tài huáng !”

您是至尊至爱
nín shì zhì zūn zhì ài
高高奉于生命之上
gāo gāo fèng yú shēng mìng zhī shàng
您仿若烛光
nín fǎng ruò zhú guāng
将永照心房
jiāng yǒng zhào xīn fáng
永远尊贵而崇高无上
yǒng yuǎn zūn guì ér chóng gāo wú shàng

这是多宏伟的志愿
zhè shì duō hóng wěi de zhì yuàn
维护着公正高尚情操
wéi hù zhe gōng zhèng gāo shàng qíng cāo
我们内心尽皆了然
wǒ men nèi xīn jìn jiē liǎo rán
还有谁这般爱我们
hái yǒu shéi zhè bān ài wǒ men
这是心中的泰皇
zhè shì xīn zhōng de Tài huáng

使国民能展现今天的笑容
shǐ guó mín néng zhǎn xiàn jīn tiān de xiào róng
安祥和乐的日子
ān xiáng hé lè de rì zi
皆受皇恩庇荫
jiē shòu huáng ēn bì yìn
这句话最能表达内心感动
zhè jù huà zuì néng biǎo dá nèi xīn gǎn dòng
“深爱泰皇!”
“shēn ài Tài huáng !”

***————–***

这是心中的泰皇
zhè shì xīn zhōng de Tài huáng
使国民能展现今天的笑容
shǐ guó mín néng zhǎn xiàn jīn tiān de xiào róng
安祥和乐的日子
ān xiáng hé lè de rì zi
皆受皇恩庇荫
jiē shòu huáng ēn bì yìn
这句话最能表达内心感动
zhè jù huà zuì néng biǎo dá nèi xīn gǎn dòng

这是心中的泰皇
zhè shì xīn zhōng de Tài huáng
使国民能展现今天的笑容
shǐ guó mín néng zhǎn xiàn jīn tiān de xiào róng
安祥和乐的日子
ān xiáng hé lè de rì zi
皆受皇恩庇荫
jiē shòu huáng ēn bì yìn
这句话最能表达内心感动
zhè jù huà zuì néng biǎo dá nèi xīn gǎn dòng
“深爱泰皇!”
“shēn ài Tài huáng !”
国民爱泰皇
guó mín ài Tài huáng

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post