fbpx

เพลงของขวัญจากก้อนดิน เวอร์ชั่นภาษาจีน หงหล่าวซือ

เพลงของขวัญจากก้อนดิน เวอร์ชั่นภาษาจีน หงหล่าวซือ

“หงหล่าวซือ” เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส พำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยมา 23 ปี อยู่นานมาก นานจนเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ในพระมหากรุณาธิคุณของ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จึงได้ขับร้องและแปลเนื้อเพลงเป็นภาษาจีนด้วยความตั้งใจ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
และเพื่อเป็นสะพานเล็กๆ ที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกที่อยู่ในใจของชาวไทย ไปสู่ชาวจีนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้ได้สัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่าน

*อนุญาตให้แชร์ต่อ และนำไปใช้งานได้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน และสื่อทุกช่องทาง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

เพลง ของขวัญจากก้อนดิน เวอร์ชั่นภาษาจีน
泥土的献礼
Ní tǔ de xiàn lǐ

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เนื้อเพลงจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ. แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)
中文歌词 / 主唱:洪炯威

我们像一把松散的泥土
wǒ men xiàng yì bǎ sōng sǎn de ní tǔ
软弱、无力、无意义
ruǎn ruò, wú lì, wú yì yì
沿路流去、没价值的泥水
yán lù liú qù, méi jià zhí de ní shuǐ
水分蒸发,干涸、龟裂
shuǐ fèn zhēng fā, gān hé, jūn liè

一双手,一份凝聚的力量
yì shuāng shǒu, yí fèn níng jù de lì liàng
将我们紧紧握住
jiāng wǒ men jǐn jǐn wò zhù
凝聚众人心,注入坚强的力量
níng jù zhòng rén xīn, zhù rù jiān qiáng de lì liàng
将每把泥土合为国土
jiāng měi bǎ ní tǔ hé wéi guó tǔ

都知道,父亲多么辛劳
dōu zhī dào, fù qīn duō me xīn láo
心力交瘁,永不停歇
xīn lì jiāo cuì, yǒng bù tíng xiē
因为您深晓,乃国土之力
yīn wèi nín shēn xiǎo, nǎi guó tǔ zhī lì
让我们能够安居乐业
ràng wǒ men néng gòu ān jū lè yè

若要为父亲献一份礼
ruò yào wèi fù qīn xiàn yí fèn lǐ
万心能否合而为一
wàn xīn néng fǒu hé ér wéi yī
合而为疆域,父心会欣喜
hé ér wéi jiāng yù, fù xīn huì xīn xǐ
不必再操劳,一如过去
bú bì zài cāo láo, yì rú guò qù

都知道,父亲多么辛劳
dōu zhī dào, fù qīn duō me xīn láo
心力交瘁,永不停歇
xīn lì jiāo cuì, yǒng bù tíng xiē
因为您深晓,乃国土之力
yīn wèi nín shēn xiǎo, nǎi guó tǔ zhī lì
让我们能够安居乐业
ràng wǒ men néng gòu ān jū lè yè

若要为父亲献一份礼
ruò yào wèi fù qīn xiàn yí fèn lǐ
万心能否合而为一
wàn xīn néng fǒu hé ér wéi yī
合而为疆域,父心会欣喜
hé ér wéi jiāng yù, fù xīn huì xīn xǐ
不必再操劳,一如过去
bú bì zài cāo láo, yì rú guò qù

奉献心和力,父心会欣喜
fèng xiàn xīn hé lì, fù xīn huì xīn xǐ
不必再操劳,一如过去
bú bì zài cāo láo, yì rú guò qù

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post