fbpx

อัญญดา เกตุหิรัญ

อัญญดา เกตุหิรัญ

ชื่อเล่น: -
อาชีพ: -
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 3
วันที่เรียน: วันศุกร์

การสอนของหล่าวซือคือ การให้เราได้ซึมซับในภาษาโดยให้เราหัดฟัง พูดตอบโต้ อ่านโต้ตอบ และเขียนจนเกิดความเคยชินเหมือนเราใช้ภาษาแม่ ไม่ใช่การท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ลืม ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเราจะ สามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้ขนาดไหน จนเมื่อไปเจอเจ้าของภาษาทำ ให้พบว่าสามารถพูดออกมาได้ก่อนที่จะนึกประโยคเป็นภาษาไทยได้เสียอีก ตอนนั้นแม้แต่ตัวเองยังงง แต่ตอนนี้ภูมิใจมากค่ะ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post