fbpx

อังศุพร นันทวรรณ

อังศุพร นันทวรรณ

ชื่อเล่น: วิค
อาชีพ: นักศึกษา
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 2
วันที่เรียน: วันอังคาร

หงหล่าวซือมักจะย้ำ ทบทวน บทเรียนเดิม ก่อนที่จะเรียนบทเรียน ใหม่เสมอ ทำให้เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเรียนต่อไปได้อย่างไม่ ติดขัด ยังมีการสอนให้รู้จักรากศัพท์เพื่อที่จะได้แปลความหมายของ ศัพท์ต่างๆได้ คำศัพท์ที่ได้เรียนจากหงหล่าวซือ เป็นคำศัพท์ที่สละสลวยสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาจีนอย่างเป็นทางการได้ดี หงหล่าวซือจะฝึกให้นักเรียนพูด ภาษาจีนให้ได้อย่างคล่องแคล่าวโดยการให้แปลประโยคจากจีนเป็นไทย จากไทยเป็นจีนในชั่วโมง เรียน ซึ่งถึงแม้บางครั้งจะตามหรือตอบไม่ทันเพื่อนๆในห้องบ้าง แต่จากข้อผิดพลาดนั้นก็ทำให้นักเรียน ยิ่งมีแรงผลักดันฮึดสู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนๆในห้อง ตอบ-อ่าน ภาษาจีนเสียงดัง ทำให้เป็นแรงกระตุ้น

เพื่อนๆในห้องให้ขยันตอบและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้หงหล่าวซือมีพลังในการสอน การเรียน ที่นี่ก็เลยสนุกสนาน ท้าทายและได้รับความรู้มาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไม่ติดขัดเลยค่ะ

พี่ๆเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนก็คอยให้ปรึกษาต่างๆอย่างดี โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบน่าเรียนมากค่ะ ในห้องเรียนก็ไม่แออัดมากจนเกินไปทำให้บรรยากาศการเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post