fbpx

คอร์สมาตรฐานปี 5 และ 6

เป็นตำราที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้นักเรียนในระดับสูง ฝึกภาษาเขียนนักเรียนอย่างเข้มข้น

  • เป็นตำราที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้นักเรียนในระดับสูง ฝึกภาษาเขียนนักเรียนอย่างเข้มข้น
  • ในเมื่อความรู้ด้านภาษาจีนของนักเรียนถูกพัฒนาถึงขั้นที่สามารถสัมผัสถึงความงาม ความละเอียดลึกซึ้งในภาษาจีนได้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับบทความ บทกวี ที่ถูกคัดมาจากผลงานทางด้านวรรณคดีที่มีบทบาทสำคัญต่อบัณฑิตจีน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • มีจัดบทความที่เนื้อหาซาบซึ้งกินใจ สร้างสรรค์ จากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อฝึกความสามารถในการอ่านสิ่งพิมพ์ของนักเรียนในระดับความยากที่แตกต่างกัน