fbpx

คอร์สมาตรฐานปี 4

เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

  • เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น
  • ระดับภาษาจะเป็นระดับที่สูงขึ้น สวยงามขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหงหล่าวซือสามารถถ่ายทอดความงามของภาษาจีนให้ออกมาเป็นภาษาไทยที่สวยงาม ไพเราะในระดับเดียวกันให้นักเรียนสัมผัสได้ การเรียนระดับนี้ถือว่าเป็นโอกาสการเรียนที่หาได้ยากยิ่ง