fbpx

คอร์สมาตรฐานปี 1

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอทั่วไปในตำราที่มาจากประเทศจีนโดยตรง

  • เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอทั่วไปในตำราที่มาจากประเทศจีนโดยตรง
  • ปูพื้นฐานการออกเสียงด้วยระบบ pinyin อย่างละเอียด อีกทั้งผ่ารากเสียง ต้นเสียงให้ด้วย นักเรียนจะรู้กฎทุกข้อของการสะกดเสียงจีน  ทั้งอ่านเสียงที่ง่ายและยากได้
  • ลงไวยากรณ์ภาคแรกอย่างละเอียด พร้อมฝึกใช้จนเกิดความเคยชินและแม่นยำ
  • ฝึกการสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วและธรรมชาติ
  • เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเทคนิคการสอนล้วนออกแบบโดยอิงตามปัญหาทุกรูปแบบที่นักเรียนต้องเจอในชีวิตประจำวันในการสื่อสารกับคนจีน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในขณะที่ใช้ภาษา
  • นักเรียนสามารถฝึกการแปลอย่างฉับพลันและถูกต้องระหว่างภาษาจีนและไทย อีกทั้งเข้าใจระดับภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยในระดับเดียวกัน
  • เนื้อหาการสอนมุ่งเน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เช่น ซื้อของ โรงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย สั่งอาหาร งานวันเกิด คำอวยพรในวาระต่างๆ การเล่นกีฬา ครอบครัว ร้านแมคโดนัล เป็นต้น จึงเป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อฝึกอีกภาษาให้นักเรียนเป็นจริงและเอาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆได้จริง เช่นนี้แล้ว จึงต่างจากตำราทั่วไปที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนอย่างเดียว
  • แทรกสำนวน สุภาษิตจีนที่สำคัญให้ด้วยเป็นการประดับความรู้