fbpx

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F 

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ <<

fá 乏

fá 乏

fá 伐

fá 伐

fá 阀

fá 阀

fá 罚

fá 罚

fǎ 法

fǎ 法

fà 发

fà 发

fān 帆

fān 帆

fān 番

fān 番

fān 翻

fān 翻

fán 烦

fán 烦

fán 繁

fán 繁

fán 凡

fán 凡

fǎn 返

fǎn 返

fǎn 反

fǎn 反

fàn 泛

fàn 泛

fàn 犯

fàn 犯

fàn 范

fàn 范

fàn 贩

fàn 贩

fàn 饭

fàn 饭

fāng 坊

fāng 坊

fāng 方

fāng 方

fāng 芳

fāng 芳

fáng 妨

fáng 妨

fáng 房

fáng 房

fáng 防

fáng 防

fǎng 仿

fǎng 仿

fǎng 纺

fǎng 纺

fǎng 访

fǎng 访

fàng 放

fàng 放

fēi 非

fēi 非

fēi 飞

fēi 飞

féi 肥

féi 肥

fěi 匪

fěi 匪

fèi 废

fèi 废

fèi 沸

fèi 沸

fèi 肺

fèi 肺

fèi 费

fèi 费

fēn 分

fēn 分

fēn 吩

fēn 吩

fēn 纷

fēn 纷

fēn 芬

fēn 芬

fén 坟

fén 坟

fěn 粉

fěn 粉

fèn 份

fèn 份

fèn 奋

fèn 奋

fèn 愤

fèn 愤

fèn 粪

fèn 粪

fēng 丰

fēng 丰

fēng 封

fēng 封

fēng 峰

fēng 峰

fēng 疯

fēng 疯

fēng 蜂

fēng 蜂

fēng 锋

fēng 锋

fēng 风

fēng 风

féng 缝

féng 缝

féng 逢

féng 逢

fěng 讽

fěng 讽

fèng 凤

fèng 凤

fèng 奉

fèng 奉

fó 佛

fó 佛

fǒu 否

fǒu 否

fū 夫

fū 夫

fū 肤

fū 肤

fú 伏

fú 伏

fú 俘

fú 俘

fú 幅

fú 幅

fú 扶

fú 扶

fú 服

fú 服

fú 福

fú 福

fú 符

fú 符

fǔ 俯

fǔ 俯

fǔ 抚

fǔ 抚

fǔ 斧

fǔ 斧

fǔ 腐

fǔ 腐

fǔ 辅

fǔ 辅

fù 傅

fù 傅

fù 副

fù 副

fù 咐

fù 咐

fù 复

fù 复

fù 妇

fù 妇

fù 富

fù 富

fù 父

fù 父

fù 腹

fù 腹

fù 覆

fù 覆

fù 赴

fù 赴

fù 附

fù 附

fù 付

fù 付

fǔ 府

fǔ 府

fú 浮

fú 浮

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F | วิธีฝึกเขียนภาษาจีนตามลำดับขีด  อักษรภาษาจีน เขียนง่าย ภาพเคลื่อนไหว แสดงการเขียนอักษรเป็นขั้นเป็นตอนในแบบเข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานการเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีตามหลักการ ในหมวดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเขียนตามได้อย่างถูกวิธี >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ <<

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post