fbpx

หงหล่าวซือแต่งเนื้อร้องจีน บทเพลง”พระราชาผู้ทรงธรรม” เวอร์ชั่นภาษาจีน” เพื่อเทิดพระเกียรติ

หงหล่าวซือแต่งเนื้อร้องจีน บทเพลง”พระราชาผู้ทรงธรรม” เวอร์ชั่นภาษาจีน” เพื่อเทิดพระเกียรติ

บทเพลง”พระราชาผู้ทรงธรรม” เวอร์ชั่นภาษาจีน
อีกหนึ่งความตั้งใจ ที่หงหล่าวซือใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์ เพื่อถ่ายทอดพระเกียรติคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” อย่างประณีต ลึกซึ้ง งดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ หงหล่าวซือน้อมถวายด้วยใจภักดิ์

* อนุญาตให้แชร์ต่อ และนำไปใช้งานได้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน และสื่อทุกช่องทาง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม

贤德明君
xián dé míng jūn
เนื้อเพลง / ทำนอง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ / ปิติ ลิ้มเจริญ
เนื้อเพลงภาษาจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)
中文歌词 / 主唱:洪炯威

我将以仁德治国
wǒ jiāng yǐ rén dé zhì guó
陛下郑重许下的承诺
bì xià zhèng zhòng xǔ xià de chéng nuò
是何等幸运,生为泰国人
shì hé děng xìng yùn, shēng wéi tài guó rén
一直以来引以为傲
yì zhí yǐ lái yǐn yǐ wéi ào

为何泰皇深受子民爱戴?若人问起
wèi hé tài huáng shēn shòu zǐ mín ài dài?ruò rén wèn qǐ
国王风采能一睹,已笑中带泪
guó wáng fēng cǎi néng yì dǔ, yǐ xiào zhōng dài lèi
以种种理由来解释、分析
yǐ zhǒng zhǒng lǐ yóu lái jiě shì,fēn xī
那可需要一生的时间
nà kě xū yào yì shēng de shí jiān

问民生,造民福,以德治国的明君
wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn
为的是百姓安逸的生活
wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó
愿操劳,不辞累,直到如今不止息
yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī
多幸运,这国土上有贤德明君
duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn

您是善良的化身
nín shì shàn liáng de huà shēn
世上稀罕、无价的宝石
shì shang xī han , wú jià de bǎo shí
因仁德而晶莹,熠熠生辉
yīn rén dé ér jīng yíng, yì yì shēng huī
以慈悲心泽被万民
yǐ cí bēi xīn zé bèi wàn mín

为何泰皇深受子民爱戴?若人问起
wèi hé tài huáng shēn shòu zǐ mín ài dài?ruò rén wèn qǐ
国王风采能一睹,已笑中带泪
guó wáng fēng cǎi néng yì dǔ, yǐ xiào zhōng dài lèi
以种种理由来解释、分析
yǐ zhǒng zhǒng lǐ yóu lái jiě shì,fēn xī
那可需要一生的时间
nà kě xū yào yì shēng de shí jiān

问民生,造民福,以德治国的明君
wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn
为的是百姓安逸的生活
wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó
愿操劳,不辞累,直到如今不止息
yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī
多幸运,这国土上有贤德明君
duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn

问民生,造民福,以德治国的明君
wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn
为的是百姓安逸的生活
wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó
愿操劳,不辞累,直到如今不止息
yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī
多幸运,这国土上有贤德明君
duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post