fbpx

สมัครสอบ HSK ทุกระดับ

1

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK

1. เตรียมไฟล์รูปภาพทางการขนาด 2 นิ้ว (ต่ำกว่า 100KB)

 • หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • สกุลไฟล์ JPG, JPEG
 • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนตั้งเป็นชื่อไฟล์เท่านั้น
 • รูปถ่ายนี้จะปรากฏบนใบคะแนนของผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชำระค่าสอบ

บัญชีรับโอน : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน สาขาอิมพีเรียลลาดพร้าว

ชื่อบัญชี :  โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร เลขที่ 224-3-00438-6

ค่าสมัครสอบ HSK (รวมค่าจัดส่งผลสอบ 60 บาท)

 • HSK 1 – 560 บาท
 • HSK 2 – 760 บาท
 • HSK 3 – 960 บาท
 • HSK 4 – 1,260 บาท
 • HSK 5 – 1,660 บาท
 • HSK 6 – 2,060 บาท

4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ แนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการโอนเงิน ที่นี่

*โปรดตรวจสอบจำนวนที่นั่งสอบและรอบการสอบทุกครั้งก่อนการชำระค่าสอบ ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสอบทุกกรณี

*ปล. เมื่อชำระแล้วกรุณารีบสมัคร และส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ทางศูนย์สอบเรียงลำดับการสมัครสอบจากเวลาท่านส่งฟอร์มสมัครเข้ามา

สอบถามโทร : 02-934-9494 , 086-306-9072
Line : @honglaoshi

แผนที่ศูนย์สอบ HSK Honglaoshi