fbpx

สมจิตต์ ทัศนะบรรจง

B010

สมจิตต์ ทัศนะบรรจง

ชื่อเล่น: -
อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

เมื่อแรกพบหงหล่าวซือ มีความรู้สึกว่าหงหล่าวซือเป็นคนพูดเก่งมาก มี ความรู้ความสามารถในด้านภาษามาก เมื่อได้เรียนกับหล่าวซือก็ยิ่งรู้สึกว่า หงหล่าวซือเป็นผู้วิเศษที่สามารถสอนนักเรียนได้มากมาย ให้ความรู้แก่นักเรียน ไม่รู้จักเหน็ดเหนี่อยหรือท้อแท้ สามารถพูดได้วันละหลายๆชั่วโมงโดยไม่เหนื่อย หรือเพลีย ในการสอนของหงหล่าวซือ ก็มีวิธีการสอนและเทคนิคในการสอน ที่สามารถทำให้จำได้ และเข้าใจได้มาก รวดเร็วทันใจ

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post