fbpx

วิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ/สว่างพงศ์ หมวดเพชร

วิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ/สว่างพงศ์ หมวดเพชร

ชื่อเล่น: เอิง/หมี
อาชีพ: ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

เรื่องราวของพวกเราเริ่มต้นจากหงหล่าวซือที่เต็มไปด้วยพลังแห่ง ความฝันและความเมตตาต่อศิษย์ การเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ เป็นครั้งแรกท่ีเราได้รู้จักกับการเรียนภาษาจีน เรารู้จักหล่าวซือจากการ แนะนำของเพื่อนท่านหนึ่ง ในครั้งแรกเราเกรงว่าเราจะอายุมากเกินไป

สำหรับการเรียน “ภาษา” จนกระทั่งถึงวันนี้ เกือบหกปีแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเราอยาก ขอบคุณในวันนั้นที่เราได้ตัดสินใจ ความมุ่งหวังของเราในการเรียนภาษาจีนคือสามารถเข้าใจความ คิดของเพื่อนร่วมโลกที่ใช้ภาษาจีน และสามารถสื่อสารเพื่อร่วมพัฒนาสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น

ในการเรียนภาษาจีนที่นี่ เราได้เรียนทั้งประวัติศาสตร์ กวี บทความและบทเพลง ซึ่งสะท้อนมุม มองของชาวจีนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เทคนิคการสอนของหล่าวซือมีประสิทธิภาพ และความ แปลกใหม่ และเป็นพิเศษมาก เทคนิคนี้ช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาจีนได้ดี

หงหล่าวซือไม่เพียงสอนภาษา ยังเติมพลังของชีวิตให้กับเราในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ เราจะนำความรู้ที่ได้ไปทำประโยชน์

“จะจดจำความปรารถนาดีของหล่าวซือและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหล่าวซือตลอดไป”

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post