fbpx

วรภัทร วงศ์วสุ

B007

วรภัทร วงศ์วสุ

ชื่อเล่น: กี้
อาชีพ: นักเรียน
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

ประทับใจหงหล่าวซือที่สอนด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจสอน อยากให้นักเรียนได้ อยากให้นักเรียนเป็น เอาใจใส่นักเรียน มีจิต วิญญาณความเป็นครู หงหล่าวซือคอยให้คำแนะนำตักเตือน ให้ พัฒนาไปในทางที่ดี สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเรื่องเรียนหรือเรื่อง งาน หงหล่าวซือมีวิธีการสอนที่ทำให้จำได้อย่างรวดเร็ว ให้คำพูดติดปาก พูดบ่อยๆ ไม่เหมือนกับที่ไหน หงหล่าวซือจะคอยทวนของเก่าพร้อมกับสอดแทรกของ ใหม่ บางทีไม่ได้ตั้งใจจำแต่ก็จำได้ เพื่อนในห้องเรียนช่วยกันถามตอบหลังจากเรียนผ่านมาด้วย กันหลายปี ทำให้รู้สึกเป็นกันเอง คุยกันได้อย่างถูกคอ เพื่อนๆช่วยเป็นแรงผลักดันให้ใส่ใจในการ เรียน เพราะทุกคนตั้งใจที่จะมาเก็บความรู้กลับไปเป็นตัวกระตุ้นให้เราตั้งใจ

บรรยากาศโรงเรียนทำให้รู้สึกสบายๆเหมือนกับอยู่ที่บ้านตัวเอง ทั้งพนักงานโรงเรียน หงหล่าวซือ เพื่อนๆ ทำให้รู้สึกดี สบายใจเวลาที่ได้มาเรียนที่นี่

“ขอบพระคุณหงหล่าวซือที่คอยให้คำชี้แนะ แนวทางในการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องเรียน การใช้ ชีวิต คำแนะนำของหงหล่าวซือทุกคำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป”

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post