fbpx

เพลง รูปที่มีทุกบ้าน เวอร์ชั่นภาษาจีน ฟังได้ที่นี่!

เพลง รูปที่มีทุกบ้าน เวอร์ชั่นภาษาจีน ฟังได้ที่นี่!

เพลง รูปที่มีทุกบ้าน เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ
เป็นอีกหนึ่งบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่หงหล่าวซือตั้งใจถ่ายทอดด้วยถ้อยคำอย่างประณีต ลึกซึ้ง งดงาม อีกทั้งยังมีลูกศิษย์ของหงหล่าวซือมาช่วยขับร้องประสานเสียงด้วย เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระองค์ท่าน

* อนุญาตให้แชร์ต่อ และนำไปใช้งานได้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน และสื่อทุกช่องทาง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

null

เพลง รูปที่มีทุกบ้าน เวอร์ชั่นภาษาจีน โดยหงหล่าวซือ
每家都有的相片
měi jiā dōu yǒu de xiàng piàn

เนื้อร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง: อภิไชย เย็นพูนสุข
เนื้อร้องจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)
中文歌词 / 主唱:洪炯威

记得小时候曾问过母亲
jì de xiǎo shí hou céng wèn guo mǔ qīn
家中墙上挂着谁的相片
jiā zhōng qiáng shang guà zhe shéi de xiàng piàn
每晚临睡前母亲都要敬拜的相片
měi wǎn lín shuì qián mǔ qīn dōu yào jìng bài de xiàng piàn

母亲说天天都要拜那相片
mǔ qīn shuō tiān tiān dōu yào bài nà xiàng piàn
陛下是有呼吸的活神仙
bì xià shì yǒu hū xī de huó shén xiān
能有安乐日子过的今天
néng yǒu ān lè rì zi guò de jīn tiān
陛下照顾国民这许多年,记心田!
bì xià zhào gù guó mín zhè xǔ duō nián, jì xīn tián !

每家都有的相片
měi jiā dōu yǒu de xiàng piàn
不论是富是贫、近或远
bú lùn shì fù shì pín, jìn huò yuǎn
每家都有的相片
měi jiā dōu yǒu de xiàng piàn
以爱心、以忠心、整颗心
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn, zhěng kē xīn

几十年来长大以后
jǐ shí nián lái zhǎng dà yǐ hòu
您天天为民操劳的画面
nín tiān tiān wèi mín cāo láo de huà miàn
我们灰心丧志的时候
wǒ men huī xīn sàng zhì de shí hou
望向墙上那相片已充满鼓励和信心
wàng xiàng qiáng shang nà xiàng piàn yǐ chōng mǎn gǔ lì hé xìn xīn

每家都有的相片
měi jiā dōu yǒu de xiàng piàn
不论是富是贫、近或远
bú lùn shì fù shì pín, jìn huò yuǎn
每家都有的相片
měi jiā dōu yǒu de xiàng piàn
以爱心、以忠心、整颗心
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn, zhěng kē xīn

跟随父亲脚步
gēn suí fù qīn jiǎo bù
心中背诵着知足是福
xīn zhōng bèi sòng zhe zhī zú shì fú
做父亲的好孩子
zuò fù qīn de hǎo hái zi
以爱心,以忠心
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn

跟随父亲脚步
gēn suí fù qīn jiǎo bù
心中背诵着知足是福
xīn zhōng bèi sòng zhe zhī zú shì fú
做父亲的好孩子
zuò fù qīn de hǎo hái zi
以爱心,以忠心
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn

跟随父亲脚步
gēn suí fù qīn jiǎo bù
心中背诵着知足是福
xīn zhōng bèi sòng zhe zhī zú shì fú
做父亲的好孩子
zuò fù qīn de hǎo hái zi
以爱心,以忠心
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn
以爱心,以忠心,到永远
yǐ ài xīn, yǐ zhōng xīn, dào yǒng yuǎn

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post