fbpx

รุ่งวิชช์ วรประเสริฐ

B029

รุ่งวิชช์ วรประเสริฐ

ชื่อเล่น: บอส
อาชีพ: นักเรียน
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

ผมประทับใจหงหล่าวซือที่มีความเอาใจใส่ต่อนักเรียน คอยบอกให้ผมตั้ง ใจเรียนกับหงหล่าวซือ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อผมในภายภาคหน้า รวม ถึงเพื่อนในห้องที่คอยช่วยเหลือกันในเวลาเรียน ทำให้มีความรู้สึกอยากเรียน มากขึ้น

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post