fbpx

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยกเลิกวันสอบ รอบวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในตอนนี้ ทางศูนย์สอบได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ ทางศูนย์สอบขอแจ้งยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK รอบวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถขอคืนค่าสอบเต็มจำนวน หรือ เปลี่ยนรอบการสอบเป็นรอบถัดไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผู้สมัครสอบสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือทำเรื่องขอคืนเงิน     ค่าสอบได้ ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

เปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post