fbpx

ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล

ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล

ชื่อเล่น: เอ๋
อาชีพ: พนักงานหน่วยงานของรัฐ
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

หลายคนบอกว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก ในฐานะของคนที่ทั้งชีวิต ก็ไม่ได้เรียนภาษามากมายและลึกซึ้งพอที่จะบอกใครได้ว่าภาษาไหน ยากภาษาไหนง่าย ก็คงบอกได้แค่ฐานะของคนที่เรียนภาษาจีนมาซัก ระยะหนึ่งอย่างไม่ได้ขยันอะไรมากกว่าที่ว่ายาก คงเพราะเอกลักษณ์ ทางภาษาที่ไม่ได้สะกดออกมาทีละตัว และประกอบเป็นคำอย่างภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทำให้ดูเหมือนว่าเราต้องจำเยอะมาก ซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ส่วนหนึ่ง

แต่ความจริงอีกส่วนหนึ่งที่คนที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนยากที่จะทำความเข้าใจ และเพียรสงสัยว่าเรา เรียนภาษาจีนไปทำไมทั้งที่ไม่ได้ใช้ในงานซักหน่อย ก็คือเสน่ห์ของภาษาจีนที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร แต่ละขีด ไม่ใช่แค่เรื่องราวความเป็นมา แต่ยังสะท้อนถึงภาพแห่งชีวิตแนวความคิดของผู้คนผ่านยุค สมัยนับชั่วอายุคน

แน่นอนว่าการฉายภาพและการทำให้นักเรียนสัมผัสได้ถึงความงดงาม ละเอียดอ่อน ลึกซึ้งนี้จะเป็น ไปไม่ได้เลย หากผู้สอนไม่ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริง หงหล่าวซือไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความงด งามนั้นได้อย่างละเมียดละไม แต่ยังแสดงออกถึงความรักในภาษาและความรักที่จะเห็นความก้าวหน้า ของลูกศิษย์อย่างให้เกียรติและอดทนอย่างยิ่ง

ทุกครั้งที่นึกท้อใจต่อคำพูดของคนรอบข้างและทุกครั้งที่นึกท้อใจต่อความก้าวหน้าในการเรียน ภาษาจีน การได้ไปเรียนในห้องเรียนของหงหล่าวซือหรือการมีโอกาสได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราได้ ยินภาษาจีน จะช่วยเพิ่มกำลังใจเป็นทวีคูณ

เสียงของเพื่อนนักเรียนที่ดังขึ้นเสมอเมื่อเราแปลไม่ออก ความตั้งใจที่สื่อผ่านเสียงอ่าน ความสะดวก สบายที่เราได้รับเสมอเมื่อไปเรียน ความสวยงามสะอาดตาของโรงเรียนซึ่งโดดเด่นกว่าใครในละแวก นั้น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เอื้ออำนวยต่อการเรียนทั้งสิ้น และแน่นอนที่สุด เมื่อออกสู่โลกแห่งความเป็น จริง ความเข้าใจในสิ่งที่ชาวจีนหรือผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสาร มากขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ และสำเนียงที่เจ้าของ ภาษายังชม ยังความปลื้มใจเล็กๆเสมอ

“แม้ไม่อาจกล่าวได้หมด แต่ขอขอบคุณหงหล่าวซือ ขอบคุณเพื่อนๆ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนและขอบคุณทุกอย่างที่ช่วยนำความสุขใน การเรียนภาษาจีนมาให้เสมอ”

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post