fbpx

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ <<

pā 趴

pā 趴

pá 爬

pá 爬

pà 怕

pà 怕

pāi 拍

pāi 拍

pài 派

pài 派

pái 牌

pái 牌

pān 攀

pān 攀

pán 盘

pán 盘

pàn 判

pàn 判

pàn 叛

pàn 叛

pàn 盼

pàn 盼

pāng 乓

pāng 乓

páng 旁

páng 旁

pàng 胖

pàng 胖

pāo 抛

pāo 抛

páo 袍

páo 袍

pǎo 跑

pǎo 跑

pào 泡

pào 泡

pào 炮

pào 炮

péi 培

péi 培

péi 赔

péi 赔

péi 陪

péi 陪

pèi 佩

pèi 佩

pèi 配

pèi 配

pēn 喷

pēn 喷

pén 盆

pén 盆

péng 朋

péng 朋

péng 棚

péng 棚

péng 膨

péng 膨

péng 蓬

péng 蓬

pěng 捧

pěng 捧

pèng 碰

pèng 碰

pī 劈

pī 劈

pī 批

pī 批

pī 披

pī 披

pí 疲

pí 疲

pí 皮

pí 皮

pí 脾

pí 脾

pǐ 匹

pǐ 匹

pì 僻

pì 僻

pì 辟

pì 辟

piān 偏

piān 偏

piān 篇

piān 篇

piān 飘

piān 飘

piàn 片

piàn 片

piàn 骗

piàn 骗

piàn 漂

piàn 漂

piàn 票

piàn 票

pīn 拼

pīn 拼

pín 贫

pín 贫

pǐn 品

pǐn 品

piě 撇

piě 撇

pīng 乒

pīng 乒

píng 凭

píng 凭

píng 平

píng 平

píng 瓶

píng 瓶

píng 苹

píng 苹

píng 萍

píng 萍

píng 评

píng 评

pō 坝

pō 坝

pō 泼

pō 泼

pó 婆

pó 婆

pò 破

pò 破

pò 迫

pò 迫

pò 魄

pò 魄

pōu 剖

pōu 剖

pū 扑

pū 扑

pū 铺

pū 铺

pú 仆

pú 仆

pú 葡

pú 葡

pǔ 普

pǔ 普

pǔ 朴

pǔ 朴

pǔ 谱

pǔ 谱
ความคิดเห็นของคุณ
Share this post