fbpx

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด J

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด J

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด J

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ <<

jī 击

jī 击

jī 圾

jī 圾

jī 基

jī 基

jī 机

jī 机

jī 激

jī 激

jī 积

jī 积

jī 肌

jī 肌

jī 饥

jī 饥

jī 鸡

jī 鸡

jí 即

jí 即

jí 及

jí 及

jí 吉

jí 吉

jí 急

jí 急

jí 极

jí 极

jí 疾

jí 疾

jí 籍

jí 籍

jí 级

jí 级

jí 集

jí 集

jǐ 几

jǐ 几

jǐ 挤

jǐ 挤

jǐ 脊

jǐ 脊

jì 剂

jì 剂

jì 季

jì 季

jì 寄

jì 寄

jì 忌

jì 忌

jì 技

jì 技

jì 既

jì 既

jì 济

jì 济

jì 纪

jì 纪

jì 继

jì 继

jì 绩

jì 绩

jì 计

jì 计

jì 记

jì 记

jì 迹

jì 迹

jì 际

jì 际

jiā 佳

jiā 佳

jiā 加

jiā 加

jiā 嘉

jiā 嘉

jiā 夹

jiā 夹

jiā 家

jiā 家

jiǎ 假

jiǎ 假

jiǎ 甲

jiǎ 甲

jià 价

jià 价

jià 嫁

jià 嫁

jià 架

jià 架

jià 稼

jià 稼

jiān 兼

jiān 兼

jiān 坚

jiān 坚

jiān 奸

jiān 奸

jiān 尖

jiān 尖

jiān 煎

jiān 煎

jiān 监

jiān 监

jiān 肩

jiān 肩

jiān 艰

jiān 艰

jiān 间

jiān 间

jiǎn 剪

jiǎn 剪

jiǎn 俭

jiǎn 俭

jiǎn 拣

jiǎn 拣

jiǎn 捡

jiǎn 捡

jiǎn 检

jiǎn 检

jiǎn 简

jiǎn 简

jiǎn 茧

jiǎn 茧

jiàn 建

jiàn 建

jiàn 件

jiàn 件

jiàn 健

jiàn 健

jiàn 剑

jiàn 剑

jiàn 渐

jiàn 渐

jiàn 箭

jiàn 箭

jiàn 舰

jiàn 舰

jiàn 荐

jiàn 荐

jiàn 见

jiàn 见

jiàn 贱

74.jiàn 贱

jiàn 践

jiàn 践

jiàn 鉴

jiàn 鉴

jiàn 键

jiàn 键

jiāng 僵

jiāng 僵

jiāng 姜

jiāng 姜

jiāng 将

jiāng 将

jiāng 江

jiāng 江

jiāng 浆

jiāng 浆

jiāng 疆

jiāng 疆

jiǎng 减

jiǎng 减

jiǎng 奖

jiǎng 奖

jiǎng 桨

jiǎng 桨

jiǎng 讲

jiǎng 讲

jiàng 匠

jiàng 匠

jiàng 酱

jiàng 酱

jiàng 降

jiàng 降

jiāo 交

jiāo 交

jiāo 娇

jiāo 娇

jiāo 椒

jiāo 椒

jiāo 浇

jiāo 浇

jiāo 焦

jiāo 焦

jiāo 胶

jiāo 胶

jiāo 蕉

jiāo 蕉

jiāo 郊

jiāo 郊

jiāo 骄

jiāo 骄

jiǎo 狡

jiǎo 狡

jiǎo 绞

jiǎo 绞

jiǎo 缴

jiǎo 缴

jiǎo 脚

jiǎo 脚

jiǎo 角

jiǎo 角

jiǎo 饺

jiǎo 饺

jiào 叫

jiào 叫

jiào 教

jiào 教

jiào 轿

jiào 轿

jiào 较

jiào 较

jiē 接

jiē 接

jiē 揭

jiē 揭

jiē 皆

jiē 皆

jiē 街

jiē 街

jiē 阶

jiē 阶

jié 劫

jié 劫

jié 截

jié 截

jié 捷

jié 捷

jié 杰

jié 杰

jié 洁

jié 洁

jié 竭

jié 竭

jié 结

jié 结

jié 节

jié 节

jiě 姐

jiě 姐

jiě 解

jiě 解

jiè 介

jiè 介

jiè 借

jiè 借

jiè 届

jiè 届

jiè 戒

jiè 戒

jiè 界

jiè 界

jīn 今

jīn 今

jīn 巾

jīn 巾

jīn 斤

jīn 斤

jīn 津

jīn 津

jīn 筋

jīn 筋

jīn 金

jīn 金

jǐn 仅

jǐn 仅

jǐn 紧

jǐn 紧

jǐn 谨

jǐn 谨

jǐn 锦

jǐn 锦

jìn 劲

jìn 劲

jìn 尽

jìn 尽

jìn 晋

jìn 晋

jìn 浸

jìn 浸

jìn 禁

jìn 禁

jìn 近

jìn 近

jìn 进

jìn 进

jīng 京

jīng 京

jīng 惊

jīng 惊

jīng 晶

jīng 晶

jīng 睛

jīng 睛

jīng 精

jīng 精

jīng 经

jīng 经

jīng 茎

jīng 茎

jǐng 井

jǐng 井

jǐng 景

jǐng 景

jǐng 警

jǐng 警

jǐng 颈

jǐng 颈

jìng 径

jìng 净

jìng 净

jìng 境

jìng 境

jìng 敬

jìng 敬

jìng 竞

jìng 竞

jìng 竟

jìng 竟

jìng 镜

jìng 镜

jìng 静

jìng 静

jiū 揪

jiū 揪

jiū 究

jiū 究

jiū 纠

jiū 纠

jiǔ 久

jiǔ 久

jiǔ 九

jiǔ 九

jiǔ 酒

jiǔ 酒

jiù 就

jiù 就

jiù 救

jiù 救

jiù 旧

jiù 旧

jiù 舅

jiù 舅

jū 居

jū 居

jū 拘

jū 拘

jū 鞠

jū 鞠

jú 局

jú 局

jú 橘

jú 橘

jú 菊

jú 菊

jǔ 举

jǔ 举

jǔ 矩

jǔ 矩

jù 巨

jù 巨

jù 俱

jù 俱

jù 具

jù 具

jù 剧

jù 剧

jù 句

jù 句

jù 惧

jù 惧

jù 拒

jù 拒

jù 据

jù 据

jù 聚

jù 聚

jù 距

jù 距

jù 锯

jù 锯

juān 捐

juān 捐

juàn 倦

juàn 倦

juàn 卷

juàn 卷

juàn 绢

juàn 绢

jué 嚼

jué 嚼

jué 决

jué 决

jué 掘

jué 掘

jué 绝

jué 绝

jué 觉

jué 觉

jūn 军

jūn 军

jūn 君

jūn 君

jūn 均

jūn 均

jùn 俊

jùn 俊

jùn 菌

jùn 菌

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด J | วิธีฝึกเขียนภาษาจีนตามลำดับขีด  อักษรภาษาจีน เขียนง่าย ภาพเคลื่อนไหว แสดงการเขียนอักษรเป็นขั้นเป็นตอนในแบบเข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานการเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีตามหลักการ ในหมวดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเขียนตามได้อย่างถูกวิธี >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ <<

ความคิดเห็นของคุณ
Share this post